Tematem tego zestawu artykułów są wybrane elementy składni różnych bardziej znanych języków, które mogą wydawać się egzotyczne użytkownikom innych języków. Czytelnik znajdzie tu przykłady ze składni angielskiej, ale także starogreckiej, łacińskiej, niemieckiej czy francuskiej. Przedstawione zostaną tłumaczenia dobierane tak, by jak najlepiej oddać sens konstrukcji składniowych niewystępujących w języku polskim. Aby w pełni oddać charakter tych konstrukcji, prezentowane będą w miarę możliwości także ich dosłowne tłumaczenia na język polski.

Spis treści

  1. Zdania rozszczepione