Wersja z 2012-05-28

Podział systematyczny zwierząt

Część poprzednia Spis treści Szczegóły

W ciągu ostatnich lat obserwujemy znaczące zmiany w systematyce świata zwierząt. W artykule tym postaramy się prześledzić losy dawniej wyróżnianych typów i gromad we współczesnych klasyfikacjach. Omówimy także pewne nowe koncepcje filogenetyczne, często przewracające do góry nogami nasz obraz filogenezy zwierząt, a co za tym idzie, mocno modyfikujące także ich systematykę. Autor ma nadzieję, że tą publikacją dostarczy potrzebnego klucza dla wszystkich zainteresowanych problemem.

Spis treści

  1. Granice świata zwierząt
  2. Dawne pierwotniaki (Protozoa) we współczesnych systemach klasyfikacyjnych
  3. Różne podziały systematyczne zwierząt
  4. Zmiany w systematyce ssaków


Część poprzednia Spis treści Szczegóły

Inne artykuły z dziedziny biologiiStrona główna witrynyKontynuuj