Wersja z 2018-05-07

Prenumerata czasopisma „Matematyka”

Nie dajcie się nabierać reklamom!

Choć jestem z wykształcenia biologiem, pomagam także w nauce matematyki. Ostatnio zainteresowałem się ofertą jednego z czasopism przeznaczonych dla nauczycieli matematyki. Pobrałem egzemplarz okazowy w formacie pdf… i dziś rano zadzwoniła do mnie pani z wydawnictwa, i zaoferowała prenumeratę…

A oto moja odpowiedź na ofertę.


Szanowni Państwo!

Trzymam właśnie w ręku kolorowe, wydane na kredowym papierze czasopismo popularnonaukowe „Wiedza i Życie”. Czasopismo publikuje ciekawe, rozwijające wyobraźnię artykuły na najwyższym poziomie merytorycznym. W jego tworzeniu uczestniczą znani autorzy. Jeden numer zawiera 80 stron i kosztuje 8,99 zł, w tym 8% VAT. Prenumerata roczna, obejmująca 12 wydań, kosztuje 72 zł.

Państwo oferują mi czasopismo zawierające mniej stron (nie do końca wiadomo ile, bo nawet w przesłanym do mnie anonsie raz mowa o 64 stronach, a w innym miejscu o 56 stronach – trochę to źle o Państwu świadczy, że pozwalają sobie Państwo na takie nieścisłości, oferując swój produkt matematykom, ale nie bądźmy aż tak drobiazgowi) i wydawane co dwa miesiące. Koszty prenumeraty miałyby wynieść w wersji „optymalnej” (dla kogo optymalnej?) 453,42 zł, i jak nietrudno policzyć, zawierają VAT 23%.

Policzmy. Przyjmując, że Państwa czasopismo zawiera 60 stron (średnia arytmetyczna z dwóch przeczących sobie informacji zawartych w anonsie) i jest wydawane 6 razy do roku, po opłaceniu prenumeraty otrzymałbym 360 stron tekstu. W wariancie maksymalnym (przyjmując, że chodzi jednak o 64 strony tekstu i że informacja o 56 stronach jest błędna) chodzi o 384 strony tekstu. Jedna strona tekstu kosztuje około 1 zł 18 gr. W wariancie ekonomicznym jest to ok. 86 gr za stronę.

Czasopismo „Wiedza i Życie” oferuje 80 × 12 = 960 stron tekstu, czyli dokładnie 2,5 raza więcej. Proszę sprawdzić dokładnie: jedna strona w prenumeracie kosztuje tu dokładnie 7,5 gr. Siedem i pół grosza!

Innymi słowy, próbują Państwo wcisnąć mi produkt, którego cena jest piętnaście razy zawyżona w stosunku do analogicznych produktów o zbliżonej, a może i lepszej jakości.

Skomentuję to tak: gdyby prenumerata Państwa czasopisma obejmowała w podanej cenie i objętości sześćdziesiąt wydań rocznie, albo gdyby koszt prenumeraty za 6 numerów wynosił 33 zł, wówczas i tak czasopismo byłoby drogie. No, można by wtedy mówić, że półtora raza wyższa cena to wynik dbałości o jakość merytoryczną i metodyczną Państwa czasopisma. Podkreślam: po dziesięciokrotnej obniżce ceny. Jednak w takim wypadku być może mógłbym się zdecydować na prenumeratę.

Ale to, co Państwo oferują obecnie, to chyba jakiś ponury żart. Nie wiem, liczą Państwo na to, że matematycy są arytmetycznymi idiotami i nie potrafią policzyć, ile naprawdę jest wart Państwa produkt? Przypominam, że z praw ekonomii wynika, że o rzeczywistej wartości rynkowej produktu w dużym stopniu decyduje też konkurencja. Państwo chyba zupełnie nie odrobili tej lekcji ekonomii.

Podsumowując, Państwa ofertę zmuszony jestem uznać za arogancką próbę naciągania. Proszę obniżyć cenę co najmniej dziesięć razy, wówczas pogadamy.

A przy okazji: nie rozumiem, dlaczego jedno czasopismo ujmuje w cenie podatek VAT 8%, podczas gdy inne 23%. Ale to już nie moje zmartwienie (i prawdę powiedziawszy, nie znam się na tym, choć ta różnica w wielkości podatku jest zaskakująca – dlaczego wydawca „WiŻ” umie zadbać o swoich czytelników i skutecznie walczy z żarłocznością fiskusa, a Państwo mają klientów w serdecznym poważaniu i nie starają się zmniejszyć płaconego podatku), bo nawet z VAT-em 8-procentowym i tak Państwa produkt pozostałby niewiarygodnie drogi i absolutnie nie do zaakceptowania przez rozsądnego odbiorcę.

Proszę przyjąć należycie i z wdzięcznością tę krótką, darmową lekcję ekonomii, i w oparciu o nią naprawdę przemyśleć politykę cenową, którą Państwo prowadzą. Nie chodzi o obniżkę ceny o 5% czy nawet o 20%, ale o zejście z ceną o rząd wielkości (krótko: proszę zacząć za tę samą cenę oferować dziesięć razy więcej, albo też cenę obniżyć dziesięciokrotnie – i tak pozostanie ona wysoka!). Proszę też przyjąć do wiadomości, że cena, jaką oferujecie, może być po prostu obraźliwa dla części klientów. Obraźliwa, bo tak wysokie żądanie godzi w inteligencję osób, którym Państwo oferują swój produkt. Pewni potencjalni klienci dostrzegą też w niebotycznych żądaniach Państwa przejaw skrajnego merkantylizmu i chęć wzbogacenia się za wszelką cenę ich kosztem. Bo jak inaczej można skomentować Państwa nieokiełznany apetyt, piętnastokrotnie rozdmuchany w porównaniu z apetytem wydawcy „WiŻ”.

Życząc opamiętania w Państwa polityce cenowej, pozostaję z szacunkiem

Grzegorz Jagodziński


Poniżej przesłana oferta

Czasopismo dla nauczycieli wszystkich etapów nauczania


 

Pobierz obrazki
 

Uwaga, od maja nowy format A4 czasopisma!


 
   
 

Temat numeru

O wielokątach, teselacjach i deseniach

własności wielokątów i teselacji na przykładzie sztuki, architektury i zdobnictwa przemysłowego

  

 
 
Zobacz artykuł z numeru
 

 

Pobierz obrazki   Pobierz obrazki   Pobierz obrazki

Czasopismo o ugruntowanej pozycjina rynku, wydawane regularnie od 1948 roku

 

56 stron co dwa miesiące, 19 numerów archiwalnych

 

Rzetelnie przygotowane zadania matematyczne wraz z analizą rozwiązań

 

Pobierz obrazki   Pobierz obrazki   Pobierz obrazki

Wskazówki metodyczne dotyczące rozwiązywania zadań z treścią czy pracy z zadaniami tekstowymi

 

W każdym numerze zamieszczamy sylwetki matematyków, analizy założeń i twierdzeń matematycznych, wskazówki do nauczania matematyki, oraz informacje o praktycznym zastosowaniu matematyki

 

Zespół autorski złożony wyłącznie z doświadczonych matematyków i ekspertów w dziedzinie m.in. myślenia matematycznego, metodologii nauczania czy geometrii


 

 
   
 

W bieżącym wydaniu:


 •  

1) Matematyka dawniej i dziś

O wielokątach, teselacjach i deseniach – własności wielokątów i teselacji na przykładzie sztuki, architektury i zdobnictwa przemysłowego Trygonometria płaska w gimnazjalnym nauczaniu matematyki w XIX wieku. Dwa sposoby na rozwiązanie zadania typu „rozwiąż trójkąt płaski”

2) Testy i sprawdziany

Potęgi – scenariusz zadań dla szkoły podstawowej Oceń prawdziwość danych – zadania tekstowe dla klas 7 Zadania dla starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów Zadania dla starszych klas liceów

3) Nowe technologie w matematyce

Jedno zadanie wiele możliwości – scenariusz zajęć zadań problemowych z wykorzystaniem GeoGebry Matematyka z GeoGebrą – cz. 1. Miary Matematyka z GeoGebrą – cz. 1. Miary Matematyka z GeoGebrą – cz. 2. Płaszczyzna Kartezjańska

4) Koło matematyczne

Trójkąt prostokątny – zbiór zadań na dowodzenie. W poszukiwaniu matematyki – pomysły na organizację i prowadzenie koła matematycznego

5) Matematyka inaczej

Great Stellated Truncated Dodecahedron – piętnasty wielościan jednorodny. Jak wykorzystać oprogramowanie SketchIUp w nauczaniu geometrii. Modyfikacje i przekształcanie brył jako jeden ze sposobów na poznanie własności wielościanów

 

 
   

W ramach prenumeraty otrzymasz:

 • 6 numerów czasopisma w roku
 • W każdym numerze 64 strony praktycznych i aktualnych materiałów do wykorzystania w codziennej pracy, propozycje ciekawych i twórczych zajęæ – zgodnie z wymaganiami podstawy programowej
  • 19 archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • dodatkowe dokumenty do pobrania z możliwością edycji

 

 
   

Mamy też portal

Praktycznym uzupełnieniem prenumeraty papierowej jest portal internetowy

Dlaczego korzystanie z portalu jest tak wygodne?

 • Stały dostęp do archiwalnych numerów czasopisma
 • Gotowe narzędzia i dokumenty w wersji edytowalnej, niezbędne w Państwa pracy: protokoły, sprawozdania, listy kontrolne, regulaminy i wiele innych
 • Wygodne przeglądanie czasopisma na tablecie i smartfonie
 • Możliwośæ zaznaczania i przechowywania w schowku wybranych treści

 

 
   
Pobierz obrazki
 

Dlaczego warto?

Czasopismo:

 • publikuje artykuły o matematyce, informatyce i ich historii;
 • informuje o wprowadzanych reformą edukacyjną zmianach w nauczaniu matematyki;
 • zamieszcza artykuły metodyczne, popularyzuje nowe koncepcje dydaktyczne dotyczące nauczania i oceniania;
 • upowszechnia dobre doświadczenia wytrawnych nauczycieli matematyki: pomysły na wprowadzanie trudnych zagadnień, sposoby æwiczenia podstawowych sprawności matematycznych, konspekty, zestawy zadań i testów na sprawdziany i konkursy oraz krzyżówki, gry i zabawy matematyczne;
 • dostarcza materiałów do bezpośredniego wykorzystania na lekcjach poprzez skserowanie;
 • podaje informacje dotyczące technologii informacyjnej
 • przekazuje informacje o konferencjach naukowych, olimpiadach i innych związanych z matematyką ważnych wydarzeniach;
 • poleca nowości wydawnicze, książki popularno-naukowe i podręczniki.

 

 
   
 

Stałe działy

 • Innowacyjne nauczanie
 • Testy i sprawdziany
 • Nowe technologie w matematyce
 • Koło matematyczne
 • Aktywna metodyka

 

 
   
 

Piszą dla nas

W tym numerze piszą dla nas:

Mirosław Majewski
Matematyk, geometra z wykształcenia, autor poszukujący związków geometrii ze sztuką i architekturą.

Tomasz Grębski
Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 2 im. M. Reja w Kraśniku, autor portalu: www.tomaszgrebski.pl

Bronek Pabich
Wieloletni nauczyciel ZSZ w Wieliczce i nauczyciel akademicki – popularyzator matematyki, pasjonat programów geometrii dynamicznej (CABRI, GEOGEBRA, SKETCHUP, DPGRAPH), członek SNM. Jego strona internetowa www.pabich.interklasa.pl istnieje od 1998 r. jako pierwsza polska strona matematyczna z dynamiczną wizualizacją geometrii 3D.

Karolina Karpińska
Absolwentka matematyki na UMK w Toruniu, doktorat z historii matematyki, zajmuje się historią edukacji matematycznej.

mgr inż. Tadeusz E. Doroziński
Architekt, były pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. Na swojej stronie internetowej www.3doro.de zajmuje się głównie geometrią 3D.

Agnieszka Zielińska
Nauczyciel matematyki Zespołu Szkół im. Gen. Józefa Bema w Dębowej Łące.

Michał Kremzer
Autor zadań i artykułów.

Marian Maciocha
Mgr inż. elektronik (absolwent Politechniki Wrocławskiej) oraz absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zygmunt Krawczyk

Nauczyciel matematyki ZSP w Szprotawie i SLO w Żarach. Autor zadań i artykułów.

 


 

Wybierz swoją wersję


 • Matematyka abonament roczny – wariant ekonomiczny (6 numerów drukowanych)Cena standardowa: 269.00 zł netto
   
 • Matematyka abonament roczny – wariant optymalny (6 numerów drukowanych + dostęp do archiwum)
  Cena standardowa: 369.00 zł netto