Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Jeśli twoja przeglądarka nie akceptuje polecenia Object, wczytaj ten dokument

Rzeczowniki nieregularne

niemateriałowe rzeczowniki niepoliczalne (bez liczby mnogiej)

liczba pojedyncza znaczenie
advice [ədˈvɑɪs] porada (używa się też formy advices ‘porady, informacje’)
baggage [ˈbægɪdʒ] bagaż
behaviour [bɪˈheɪvjə] zachowanie
equipment [ɪˈkwɪpmənt] sprzęt
furniture [ˈfɜːnɪtʃə] meble, umeblowanie
hair [hɛə] włosy, owłosienie (ale: two hairs ‘dwa włosy’)
homework [ˈhəʊmwɜːk] zadanie domowe
information [ˌɪnfəˈmeɪʃn̩] informacja
knowledge [ˈnɒlɪdʒ] wiedza
luggage [ˈlʌgɪdʒ] bagaż
money [ˈmʌnɪ] pieniądze
news [njuːz] wiadomość, nowina
progress [ˈpɹəʊgɹes] postęp
research [ɹɪˈsɜːtʃ], [ˈɹiːsɜːtʃ] badanie (traktowany też jako policzalny)

Aby użyć takich rzeczowników z liczebnikami, trzeba użyć słów piece, item, bit, np. one piece of information ‘jedna informacja’, two pieces of furniture ‘dwa meble’.

materiałowe rzeczowniki niepoliczalne (przykłady)

liczba pojedyncza znaczenie
butter [ˈbʌtə] masło
cheese [tʃiːz] ser
coffee [ˈkɒfɪ] kawa
flour [ˈflaʊə] mąka
glass [glɑːs] szkło
milk [mɪlk] mleko
oil [ɒɪl] olej
sugar [ˈʃʊgə] cukier
tea [tiː] herbata
tin [tɪn] cyna
water [ˈwoːtə] woda

Często obok rzeczownika niepoliczalnego istnieje także rzeczownik policzalny, np. glass – szkło, a glass – szyba, szklanka, glasses – szyby, szklanki, okulary, tin – cyna, a tin – puszka, tins – puszki.

rzeczowniki niepoliczalne o składni liczby pojedynczej i formie liczby mnogiej (przykłady)

liczba pojedyncza znaczenie
acoustics [əˈkuːstɪks] akustyka
billiards [ˈbɪljədz] bilard
bowls [bəʊlz] kręgle
classics [ˈklɑːsɪks] filologia klasyczna
economics [ˌiːkəˈnɒmɪks] ekonomia, gospodarka
linguistics [lɪŋˈɡwɪstɪks] językoznawstwo, lingwistyka
mathematics [ˌmæθɪˈmætɪks] matematyka
measles [ˈmiːzl̩z] odra
mumps [mʌmps] świnka
phonetics [fəʊˈnetɪks] fonetyka
phonics [ˈfəʊnɪks] akustyka, fonetyka
physics [ˈfɪzɪks] fizyka
sports [spoːts] sport
statistics [stəˈtɪstɪks] statystyka

Rzeczowniki te łączą się z is, nie z are. Zwykły rzeczownik policzalny sport znaczy ‘zabawa, rozrywka’.
Nazw gier (billiards, bowls) i nazw chorób (measles, mumps) używa się jednak czasem jako rzeczowników tylko w liczbie mnogiej.
Terminy takie jak acoustics, statistics, traktowane są jako liczba mnoga, jeśli nie oznaczają dziedziny wiedzy (wówczas acoustics = akustyka, właściwości akustyczne, statistics = statystyki).

policzalne częściowo nieregularne – liczba mnoga nie różni się od liczby pojedynczej

liczba pojedyncza i mnoga znaczenie
aircraft [ˈɛəˌkɹɑːft] samolot
barracks [ˈbæɹəks] koszary
Chinese [ˌtʃɑɪˈniːz] Chińczyk
cod [kɒd] dorsz
craft [ˈkɹɑːft] statek, samolot
crossroads [ˈkɹɒsɹəʊdz] skrzyżowanie
deer [dɪə] jeleń, zwierzyna płowa
fish [fɪʃ] ryba (ale: fishes ‘różne gatunki ryb’)
grouse [gɹaʊs] pardwa, kuropatwa
headquarters [ˈhedˈkwoːtəz] sztab, kwatera główna
herring [ˈheɹɪŋ] śledź
Japanese [ˌdʒæpəˈniːz] Japończyk
means [miːnz] środek, sposób
offspring [ˈoːfspɹɪŋ] potomek, potomstwo
salmon [ˈsæmən] łosoś
series [ˈsɪəɹiːz] seria
sheep [ʃiːp] owca
species [ˈspiːʃiːz] gatunek
swine [swɑɪn] świnia
Swiss [swɪs] Szwajcar
trout [tɹaʊt] pstrąg
Vietnamese [ˌvjetnəˈmiːz] Wietnamczyk
works [wɜːks] fabryka

Są to rzeczowniki policzalne, mówi się więc a means is (sposób jest), ale też means are (sposoby są).

Niektóre jednostki miar używane są w liczbie pojedynczej, gdy są określane przez liczebnik, jednak poza tym mają normalną liczbę mnogą, np. dozen ‘tuzin’, three dozen ‘trzy tuziny’, ale: dozens (of) ‘tuziny, mnóstwo’. Do tej grupy należą: dozen (tuzin, 12 sztuk), hundred (sto, setka), pair (para), score (dwudziestka), stone (kamień – jednostka masy), thousand (tysiąc). Rzeczownik kilo również używany bywa według tego modelu, często jest jednak całkiem regularny (lm kilos).

rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej

liczba mnoga znaczenie
alms [ɑːmz] jałmużna
annals [ˈænz] annały, roczniki
bellows [ˈbeləʊz] miech
braces [ˈbɹeɪsɪz] szelki
clothes [kləʊðz] odzież
glasses [ˈglɑːsɪz] okulary
goods [gʊdz] towar
scissors [ˈsɪzəz] nożyczki
spectacles [ˈspektəkl̩z] okulary
thanks [θæŋks] podziękowania
trousers [ˈtɹaʊzəz] spodnie
valuables [ˈvæljʊəbl̩z] kosztowności
victuals [ˈvɪtl̩z] żywność, prowiant, artykuły spożywcze

Nie ma tu pełnej zgodności z językiem polskim. Takie rzeczowniki, jak door (drzwi) czy mouth (usta) mają w języku angielskim obie liczby.
Rzeczowniki oznaczające przedmioty złożone z dwóch części tworzą liczbę pojedynczą opisowo: a pair of bellows (glasses, scissors, trousers).
Poza tym liczba pojedyncza może istnieć w innych znaczeniach niż podane w tabeli, np. glass (szkło, szyba, szklanka). Por. też cloth [klɒθ] – cloths [klɒθs] ‘tkanina, obrus, toga’.

rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej, o postaci liczby pojedynczej

liczba mnoga znaczenie
cattle [ˈkæt̩] bydło
people [ˈpiːpl̩] ludzie
police [pəˈliːs] policja

Istnieje także zwykły rzeczownik people ‘lud’ (a people is – lud jest) mający normalną liczbę mnogą peoples ‘ludy’.

rzeczowniki częściowo nieregularne – nieregularna pisownia w liczbie mnogiej

liczba pojedyncza liczba mnoga znaczenie
stand-by [ˈstændˌbɑɪ] stand-bys [ˈstændˌbɑɪz] oparcie, zapas, rezerwa
zloty [ˈzlɒtɪ] zlotys [ˈzlɒtɪz] złoty (waluta polska)

Regularne rzeczowniki zakończone na -y po spółgłosce wymieniają to zakończenie w liczbie mnogiej na -ies, np. baby – babies.

częściowo nieregularne – zmiana wymowy w liczbie mnogiej

liczba pojedyncza liczba mnoga znaczenie
bath [bɑːθ] baths [bɑːðz] kąpiel, wanna
calf [kɑːf] calves [kɑːvz] cielę
calf [kɑːf] calves [kɑːvz] łydka (tak samo jak cielę)
dwarf [dwoːf] dwarves [dwoːvz],
dwarfs [dwoːfs]
karzeł (zob. uwaga pod tabelą)
half [hɑːf] halves [hɑːvz] połowa
hoof [huːf] hooves [huːvz],
hoofs [huːfs]
kopyto
house [haʊs] houses [ˈhaʊzɪz] dom
knife [nɑɪf] knives [nɑɪvz] nóż
leaf [liːf] leaves [liːvz] liść
life [lɑɪf] lives [lɑɪvz] życie
loaf [ləʊf] loaves [ləʊvz] bochenek
mouth [maʊθ] mouths [maʊðz] usta
path [pɑːθ] paths [pɑːðz] ścieżka, tor
scarf [skɑːf] scarves [skɑːvz],
scarfs [skɑːfs]
szalik
self [self] selves [selvz] dusza
sheaf [ʃiːf] sheaves [ʃiːvz] snop, wiązanka
shelf [ʃelf] shelves [ʃelvz] półka
thief [θiːf] thieves [θiːvz] złodziej
wharf [woːf] wharves [woːvz],
wharfs [woːfs]
nabrzeże
wife [wɑɪf] wives [wɑɪvz] żona
wolf [wʊlf] wolves [wʊlvz] wilk

Wiele innych rzeczowników zakończonych na -f, -fe jest regularnych, np. roof – roofs ‘dach’, chief – chiefs ‘szef’, fife – fifes ‘fujarka’.
Wyraz dwarf ‘karzeł’ normalnie tworzy liczbę mnogą dwarfs, jednak w literaturze fantasy (Tolkien i in.) używa się formy liczby mnogiej dwarves.

odziedziczone całkowicie nieregularne

liczba pojedyncza liczba mnoga znaczenie
brother [ˈbɹʌðə] brethren [ˈbɹeðɹən] brat zakonny (ale: brother – brothers ‘brat’)
child [tʃɑɪld] children [ˈtʃɪldɹən] dziecko
die [dɑɪ] dice [dɑɪs] kość do gry (aleː die – dies [dɑɪz] ‘matryca’)
foot [fʊt] feet [fiːt] stopa
goose [guːs] geese [giːs] gęś
louse [laʊs] lice [lɑɪs] wesz
man [mæn] men [men] mężczyzna
mouse [maʊs] mice [mɑɪs] mysz
ox [ɒks] oxen [ˈɒksn̩] wół
penny [ˈpenɪ] pence [pens] pens (ale: pennies [ˈpenɪz] ‘monety pensowe’)
titmouse [ˈtɪtˌmaʊs] titmice [ˈtɪtˌmɑɪs] sikora
tooth [tuːθ] teeth [tiːθ] ząb
woman [ˈwʊmən] women [ˈwɪmɪn] kobieta

nazwy zawodów złożone z man, woman (przykłady)

forma męska forma żeńska znaczenie
liczba pojedyncza liczba mnoga liczba pojedyncza liczba mnoga
barman [ˈbɑːmən] barmen [ˈbɑːmən]     barman
policeman [pəˈliːsmən] policeman [pəˈliːsmən] policewoman [pəˈliːsˌwʊmən] policewomen [pəˈliːsˌwɪmɪn] policjant, policjantka
postman [ˈpəʊstmən] postman [ˈpəʊstmən] postwoman [ˈpəʊstˌwʊmən] postwomen [ˈpəʊstˌwɪmɪn] listonosz, listonoszka

Uwagi:

  1. walkman ma liczbę mnogą regularną (walkmans);
  2. formą żeńską od barman jest barmaid (rzeczownik regularny), używa się też bartender dla obu płci.

rzeczowniki dwuczęściowe z odmiennymi obiema częściami (przykłady)

liczba pojedyncza liczba mnoga znaczenie
man doctor [ˈmænˈdɒktə] men doctors [ˈmenˈdɒktəz] lekarz
man friend [ˈmænˈfɹend] men friends [ˈmenˈfɹendz] przyjaciel
manservant [ˈmænˈsɜːvn̩t] menservants [ˈmenˈsɜːvn̩ts] służący
man writer [ˈmænˈɹɑɪtə] men writer [ˈmenˈɹɑɪtə] pisarz
woman doctor [ˈwʊmənˈdɒktə] women doctors [ˈwɪmɪnˈdɒktəz] lekarka
woman friend [ˈwʊmənˈfɹend] women friends [ˈwɪmɪnˈfɹendz] przyjaciółka
woman slave [ˈwʊmənˈsleɪv] women slaves [ˈwɪmɪnˈsleɪvz] niewolnica
woman writer [ˈwʊmənˈɹɑɪtə] women writer [ˈwɪmɪnˈɹɑɪtə] pisarka

rzeczowniki dwuczęściowe z odmienną częścią pierwszą i nieodmienną częścią drugą

liczba pojedyncza liczba mnoga znaczenie
attorney general [əˈtɜːnɪ ˈdʒenərəl] attorneys general [əˈtɜːnɪz ˈdʒenərəl] prokurator królewski
brother-in-law [ˈbɹʌðəɹɪnˌloː] brothers-in-law [ˈbɹʌðəzɪnˌloː] szwagier
commander-in-chief [kəˈmɑːndəɹɪnˈtʃiːf] commanders-in-chief [kəˈmɑːndəzɪnˈtʃiːf] głównodowodzący
court-martial [ˈkoːtˈmɑːʃl̩] courts-martial [ˈkoːtsˈmɑːʃl̩] sąd wojenny
daughter-in-law [ˈdoːtəɹɪnˌloː] daughters-in-law [ˈdoːtəzɪnˌloː] synowa
father-in-law [ˈfɑːðəɹɪnˌloː] fathers-in-law [ˈfɑːðəzɪnˌloː] teść
grant-in-aid [ˈgɹɑːntɪnˈeɪd] grants-in-aid [ˈgɹɑːntsɪnˈeɪd] dotacja, subwencja, stypendium
handful [ˈhændfʊl] handsful [ˈhændzfʊl] garść
man-of-war [ˈmænəvˈwoː] men-of-war [ˈmenəvˈwoː] pancernik (okręt wojenny)
mother-in-law [ˈmʌðəɹɪnˌloː] mothers-in-law [ˈmʌðəzɪnˌloː] teściowa
notary public [ˈnəʊtəɹɪ ˈpʌblɪk] notaries public [ˈnəʊtəɹɪz ˈpʌblɪk] notariusz
passer-by [ˈpɑːsəˈbɑɪ] passers-by [ˈpɑːsəzˈbɑɪ] przechodzień
postmaster general [ˈpəʊstˌmɑːstə ˈdʒenərəl] postmasters general [ˈpəʊstˌmɑːstəz ˈdʒenərəl] minister poczt
sister-in-law [ˈsɪstəɹɪnˌloː] sisters-in-law [ˈsɪstəzɪnˌloː] szwagierka, bratowa
son-in-law [ˈsʌnɪnˌloː] sons-in-law [ˈsʌnzɪnˌloː] zięć

Inne rzeczowniki złożone przybierają końcówkę liczby mnogiej tylko w ostatniej części, np. boyfriend – boyfriends (chłopak sympatia), forget-me-not – forget-me-nots (niezapominajka). Podobnie odmieniają się także: assistant manager (zastępca dyrektora), babysitter (opiekun lub opiekunka do dziecka), bookshop (księgarnia), breakdown (awaria), bucketful (pełne wiadro), close-up (powiększenie), gin-and-tonic (dżin z tonikiem), girlfriend (dziewczyna sympatia), grown-up (dorosły), man-eater (ludojad), merry-go-round (karuzela), mouthful (kęs, łyk, kupa), railway carriage (wagon kolejowy), shoemaker (szewc), sit-in (strajk okupacyjny), spoonful (łyżka – jako miara), table-cloth (obrus), take-off (karykatura, odbicie się, start), takeover (przejęcie przedsiębiorstwa), windmill (wiatrak) i in. Niektóre z podanych w tabeli mogą również tworzyć w ten sposób liczbę mnogą (np. handfuls, postmaster generals).

zapożyczone (przykłady)

liczba pojedyncza liczba mnoga znaczenie
alga [ˈælgə] algae [ˈældʒiː] glon
analysis [əˈnælɪsɪs] analyses [əˈnælɪsiːz] analiza
antenna [ænˈtenə] antennae [ænˈteniː],
antennas [ænˈtenəz]
czułek, antena
appendix [əˈpendɪks] appendices [əˈpendɪsiːz],
appendixes [əˈpendɪksɪz]
wyrostek robaczkowy; dodatek
aquarium [əˈkwɛəɹɪəm] aquaria [əˈkwɛəɹɪə],
aquariums [əˈkwɛəɹɪəmz]
akwarium
automaton [oːˈtɒmətən] automata [oːˈtɒmətə],
automatons [oːˈtɒmətənz]
automat
axis [ˈæksɪs] axes [ˈæksiːz] oś (np. obrotu)
bacterium [bækˈtɪəɹɪəm] bacteria [bækˈtɪəɹɪə] bakteria
basis [ˈbeɪsɪs] bases [ˈbeɪsiːz] podstawa, podłoże, baza
bureau [ˈbjʊəɹəʊ] bureaux [ˈbjʊəɹəʊz] biurko, biuro
cactus [ˈkæktəs] cacti [ˈkæktɑɪ],
cactuses [ˈkæktəsɪz]
kaktus
caecum [ˈsiːkəm] caeca [ˈsiːkə] jelito ślepe, ślepa kiszka
codex [ˈkəʊdeks] codices [ˈkəʊdɪˌsiːz] rękopis, kodeks
crisis [ˈkɹɑɪsɪs] crises [ˈkɹɑɪsiːz] kryzys
criterion [kɹɑɪˈtɪəɹɪən] criteria [kɹɑɪˈtɪəɹɪə] kryterium
curriculum [kəˈɹɪkjʊləm] curricula [kəˈɹɪkjʊlə] program (nauki); rozkład; życiorys
datum [ˈdeɪtəm] data [ˈdeɪtə] dana, fakt, przesłanka
diagnosis [ˌdɑɪəˈgnəʊsɪs] diagnoses [ˌdɑɪəˈgnəʊsiːz] diagnoza
ellipsis [ɪˈlɪpsɪs] ellipses [ɪˈlɪpsiːz] wyrzutnia, elipsa, ominięcie wyrazu
erratum [ɪˈɹeɪtəm] errata [ɪˈɹeɪtə] errata
focus [ˈfəʊkəs] foci [ˈfəʊsɑɪ],
focuses [ˈfəʊkəsɪz]
ognisko, centrum zainteresowania
formula [ˈfoːmjʊlə] formulae [ˈfoːmjʊliː] wzór matematyczny
formulas [ˈfoːmjʊləz] przepis, formuła, recepta
fungus [ˈfʌŋgəs] fungi [ˈfʌŋgɑɪ], [ˈfʌndʒɑɪ],
funguses [ˈfʌŋgəsɪz]
grzyb
genius [ˈdʒiːnɪəs] genii [ˈdʒiːnɪɑɪ] duch, skrzat, krasnoludek
geniuses [ˈdʒiːnɪəsɪz] geniusz
genus [ˈdʒiːnəs] genera [ˈdʒenəɹə] rodzaj, kategoria, klasa
hypothesis [hɑɪˈpɒθɪsɪs] hypotheses [hɑɪˈpɒθɪsiːz] hipoteza
index [ˈɪndeks] indices [ˈɪndɪsiːz],
indexes [ˈɪndeksɪz]
wskaźnik, indeks
kibbutz [kɪˈbʊts] kibbutzim [kɪˌbʊˈtsiːm] kibuc
larva [ˈlɑːvə] larvae [ˈlɑːviː] larwa
locus [ˈləʊkəs] loci [ˈləʊsɑɪ] umiejscowienie, miejsce geometryczne
medium [ˈmiːdjəm] media [ˈmiːdjə] ośrodek, środek, pośrednictwo
memorandum [ˌmeməˈɹændəm] memoranda [ˌmeməˈɹændə] notatka, memorandum
nucleus [ˈnjuːklɪəs] nuclei [ˈnjuːklɪɑɪ] jądro (komórki, atomu)
oasis [əʊˈeɪsɪs] oases [əʊˈeɪsiːz] oaza
paralysis [pəˈɹælɪsɪs] paralyses [pəˈɹælɪsiːz] paraliż
parenthesis [pəˈɹenθɪsɪs] parentheses [pəˈɹenθɪsiːz] nawias
phenomenon [fɪˈnɒmɪnən] phenomena [fɪˈnɒmɪnə] zjawisko
phylum [ˈfɑɪləm] phyla [ˈfɑɪlə] typ (w systematyce)
radius [ˈɹeɪdɪəs] radii [ˈɹeɪdɪɑɪ] promień (w geometrii), zasięg
referendum [ˌɹefəˈɹendəm] referenda [ˌɹefəˈɹendə],
referendums [ˌɹefəˈɹendəmz]
referendum
spectrum [ˈspektɹəm] spectra [ˈspektɹə] widmo, spektrum
stimulus [ˈstɪmjʊləs] stimuli [ˈstɪmjʊlɑɪ] bodziec, zachęta, pobudka, podnieta
stratum [ˈstɹeɪtəm] strata [ˈstɹeɪtə] warstwa
Swiss [swɪs] Swiss [swɪs] Szwajcar
syllabus [ˈsɪləbəs] syllabi [ˈsɪləbɑɪ],
syllabuses [ˈsɪləbəsɪz]
program, konspekt
synopsis [sɪˈnɒpsɪs] synopses [sɪˈnɒpsiːz] streszczenie
synthesis [ˈsɪnθɪsɪs] syntheses [ˈsɪnθɪsiːz] synteza
tempo [ˈtempəʊ] tempos [ˈtempəʊ],
tempi [ˈtempiː]
tempo
thesis [ˈθiːsɪs] theses [ˈθiːsiːz] teza; praca dyplomowa, praca magisterska
vertebra [ˈvɜːtɪbɹə] vertebrae [ˈvɜːtɪbɹiː] kręg

Wiele rzeczowników obcego pochodzenia odmienia się regularnie, np. album, apparatus, diploma, drama, metropolis, museum, virus.

Nieregularne stopniowanie przymiotników i przysłówków

stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy znaczenie
bad [bæd] worse [wɜːs] worst [wɜːst] zły, źle (nie taki jak powinien być, zepsuty dosłownie lub moralnie, błędny, niemiły, groźny itd.)
badly [ˈbædlɪ] worse [wɜːs] worst [wɜːst] źle
evil [ˈiːvl̩] worse [wɜːs] worst [wɜːst] zły (głównie moralnie; także: zdeprawowany, pechowy, przynoszący szkodę)
far [fɑː] farther [ˈfɑːðə] farthest [ˈfɑːðɪst] daleki, daleko (tylko w przestrzeni)
far [fɑː] further [ˈfɜːðə] furthest [ˈfɜːðɪst] daleki, daleko (w czasie, w przestrzeni, także w znaczeniu abstrakcyjnym)
good [gʊd] better [ˈbetə] best [best] dobry
ill [ɪl] worse [wɜːs] worst [wɜːst] zły, źle (głównie o samopoczuciu, także: okrutny, błędny, niedoskonały)
late [leɪt] later [ˈleɪtə],
latter [ˈlætə]
latest [ˈleɪtɪst],
last [lɑːst]
późny, późno;
later = późniejszy, później; latest = najpóźniejszy, najnowszy, ostatni, najpóźniej, ostatnio;
latter = ostatnio wymieniony, drugi; last = ostatni w kolejności, ostateczny; at last = wreszcie, nareszcie
little [ˈlɪtl̩] less [les] least [liːst] mało (z rzecz. niepoliczalnymi); at least = przynajmniej
many [ˈmenɪ] more [moː] most [məʊst] dużo, wiele (z rzecz. policzalnymi)
much [mʌtʃ] more [moː] most [məʊst] dużo, wiele (z rzecz. niepoliczalnymi)
near [nɪə] nearer [ˈnɪəɹə] nearest [ˈnɪəɹɪst],
next [nekst]
bliski, blisko; nearest = najbliższy (w przestrzeni lub czasie), najbliżej;
next = następny, kolejny, następnie
old [əʊld] older [ˈəʊldə],
elder [ˈeldə]
oldest [ˈəʊldɪst],
eldest [ˈeldɪst]
stary
form nieregularnych używa się wobec starszeństwa w rodzinie lub rang
well [wel] better [ˈbetə] best [best] dobrze

Uwaga: przysłówek few [fjʊ] – fewer [fjʊə] – fewest [ˈfjʊɪst] ‘mało’ (z rzeczownikami policzalnymi) jest regularny.

Jeśli twoja przeglądarka nie akceptuje polecenia Object, wczytaj ten dokument