Zestawienie wzorów

W poniższej tabeli zebrano procesy, których można używać przy układaniu kostek według różnych metod. Dla uproszczenia podano tylko angielską notację procesów, zgodną z używanym do testów programem CubeTwister autorstwa W. Randelshofera. Skrót m oznacza metodę, skrót e – etap. Na przykład m1 e2 to metoda 1., etap 2. Skrót alt oznacza kombinację alternatywną. Podano także nazwy procesów wymyślone przez Larsa Petrusa.

3×3×3

Proces Nazwa Działanie Schemat Uwagi
narożniki kanty środki
układanie kantów
R2D'U'F2   (ufl,dlf,dbl,drb,ubr,urf) (ulb,dfr) (ur,uf) (rf,rb,lf) (dr,ub,ul,df,dl,db) (++r) (−u) (++f) (−d)   m1 e1
F'L'R'F'   (ulb,bld,rdf,fur) (ufl,dlf,rbd,rub) (ur,fu,ul,bl,dl,fd,dr,br) (rf,lf) (−r) (++f) (−l)   m1 e1
R'D'R'F2   (+urf) (−drb,dlf,dbl,bru,flu,frd) (ur,dr) (rf,fu,fd,ld,bd,rb,lf) (++r) (++f) (−d)   m1 e1
FDRF'R'   (−dfr,luf,urf) (+dbl,rbd) (+rf,fu) (+dr,db,dl) (+d)   m1 e1
układanie narożników
R'D'R   (dlf,dbl,frd,fur) (rf,fd,ld,bd) (−d)   m1 e2
FDF'   (drb,dbl,rdf,rfu) (rf,dr,db,dl) (+d)   m1 e2
R'B'D2BR   (dfr,urf) (dlf,rbd) (rf,ld) (dr,fd) (++d)   m1 e2
DFD'F'   (−dfr,rfu) (+dlf,bld) (rf,dl,df)   m1 e2 alt
D'R'DR   (+dfr,fur) (−dbl,drb) (rf,bd,rd)   m1 e2 alt
FD'F'R'D2R   (+dlf,frd,rfu) (−dbl,drb) (+rf) (+dr,ld,fd,bd) (+d)   m1 e2 alt
(FDF'D')2   (+urf) (+dfr) (−dbl) (−dlf) (rf,dl,df)   m1 e7
(DFD'F')2   (−urf) (−dfr) (+dbl) (+dlf) (rf,df,dl)   m1 e7
R'DR·FDF'   (+urf) (+dfr) (+dbl,dlf,rbd) (rf,ld,fd,dr,db) (++d)   m2 e3
FD'F'·R'D'R   (−urf) (−dfr) (−dlf,dbl,drb) (rf,db,dr,fd,ld) (++d)   m2 e3
przestawienia narożników ściany górnej i różnych kantów
B'UB·ULU'L'   (+urf) (−ufl,ulb) (ur,ul,fu,lb) (+u) m1 e3,
m2 e2
BU'B'·U'R'UR   (+ubr,rfu) (−ufl) (ur,fu,rb,ul) (−u)
L'UL·UFU'F'   (−ufl,fur) (+ubr) (ur,lf,bu,fu) (+u) m2 e2
FUF'U'·L'U'L   (+ufl,urf) (−ubr) (ur,fu,bu,lf) (−u)
F'U'FU·RUR'   (−ufl,fur) (+ulb) (rf,ul,fu,bu) (+u)
RU'R'·U'F'UF   (+ufl,urf) (−ulb) (rf,bu,fu,ul) (−u)
LUL'U'·B'U'B   (−urf) (+ufl,lbu) (ur,lb,fu,ul) (−u)
L'U'LU·FUF'   (+ubr) (−ufl,ulb) (ur,lf,bu,ul) (+u)
FU'F'·U'L'UL   (−ubr) (+ufl,lbu) (ur,ul,bu,lf) (−u)
R(FURBD)3R'   (ulb,urf) (+ur,bd) (+rf,uf) (+dr,br) (+bu) (ul,df,lb,lf,dl) (−r) (−u) (−f) (−d) (−b) m2 e2
przestawienia kantów i narożników ściany górnej
U   (ufl,ulb,ubr,urf) (ur,uf,ul,ub) (+u) m1 e1
U'   (ubr,ulb,ufl,urf) (ur,ub,ul,uf) (−u)
B·LUL'U'·B'   (−ufl,urf) (+ulb,ubr) (bu,ul,uf) m1 e4
B·LUL'U'·B'·U2·
·B·(LUL'U')2·B'
  (ubr,urf) (ufl,lbu) (ur,bu) (ul,fu) (++u) m1 e4
B·LUL'U'·B'·U2·
·B·(LUL'U')2·B'·U2
  (+ufl,rfu) (−ulb,rub) (ur,fu) (bu,ul) m1 e4
B·ULU'L'·B'   (+ufl,rfu) (−ulb,rub) (bu,uf,ul) m1 e4
LU2R'UL'U'RLU2L' Eve™ (+ubr,urf) (−ufl,ulb) (ur,ul,ub)   m3 e5
LU2L'R'ULU'RU2L' Eve™ (−ubr,fur) (+ufl,lbu) (ur,ub,ul)   m3 e5
RUR'URU2R' Sune™ (−ulb,rfu) (+ufl,ubr) (ur,ub,ul) m1 e5,
m3 e6
B'U'BU'B'U2B Sune™ (+ulb,fur) (−ufl,ubr) (ur,uf,ub)   m3 e6
F'U2FUF'UF Sune™ (−ulb,rfu) (+ufl,ubr) (bu,lu,fu)   m3 u6
FU2F2U'F2U'F2U2F Bruno™ (ulb,rfu) (ufl,bru) (ur,ub,ul) (++u)   m3 e6
RUR'URU2R'U Sune™+ (ubr,lbu,luf,fur) (ul,uf) (+u) m1 e5
F·RUR'U'·F'U   (−ulb,fur) (+ufl) (+bu,ul) (+fu) (+u) m2 e2
UL·FUF'U'·L'  
U'F·URU'R'·F'   (+ulb,urf) (−ufl) (+bu,lu) (+fu) (−u)
L·UFU'F'·L'U'  
UFUF'·UL'ULU'·U'FU'F'   (ulb,fur) (ur,ub,fu,lu) (+u) m2 e2
UFUR·U2BUB'·UR'U'F'  
FUF'U·UL'U'LU'·FU'F'U'   (ulb,fur) (ur,lu,fu,ub) (−u)
FURU'·BU'B'U2·R'U'F'U'  
B·LUL'U'·B'U   (−ulb,urf) (+ubr) (+ur,uf) (+bu) (+u) m2 e2
U'B·ULU'L'·B'   (+ulb,rfu) (−ubr) (+ur,fu) (+bu) (−u)
F'U2F2U2F2U'F2U'F2UF Benny™ (ufl,lbu,bru,fur) (ur,ub) (−u)   m3 e6
FUF2U'F2U'F2U2F2U2F' Benny™ (ufl,lbu,bru,fur) (bu,lu) (−u)   m3 e6
B'U2BU2FU'B'UBF' Buffy™ (-ulb,ufl,rfu) (+ubr) (ur,ub,uf)   m3 e5
B'FUF'U'BU2FU2F' Buffy™ (+urf) (-ulb,ufl,bru) (ur,ub,uf)   m3 e5
F'U2BU'FUB'UF'UF Bob™ (-ubr,rfu) (+ufl,lbu) (ur,ul,uf)   m3 e5
przestawienia kantów i obroty narożników ściany górnej
B·(LUL'U')2·B'   (−urf) (+ubr) (+ulb) (−ufl) (bu,uf,ul)   m1 e4
B·(ULU'L')2·B'   (+urf) (−ubr) (−ulb) (+ufl) (bu,ul,uf)  
FUF'UFU'F'UFU2F' 2·Sune™ (+urf) (−ubr) (+ulb) (−ufl) (ur,uf,ub)   m3 u6
RUR'URU2R'U2 Sune™+ (+urf) (+ubr) (+ulb) (ur,uf,ub) (++u)   m2 e3,
m3 e6
U2RU2R'U'RU'R' Sune™+ (−urf) (−ubr) (−ulb) (ur,ub,uf) (++u)  
U2RUR'URU2R' Sune™+ (+urf) (+ulb) (+ufl) (bu,fu,lu) (++u)   m2 e3,
m3 e6
RU2R'U'RU'R'U2 Sune™+ (−urf) (−ulb) (−ufl) (bu,lu,fu) (++u)  
B'U'BU'BUB2UB2U2B' Rune™ (+urf) (+ubr) (+ufl) (ur,ul) (bu,fu) (++u)   m3 u6
przestawienia różnych kantów
MR'U'R'U·MRU'RU   (bu,uf,br)   m1 e3 alt
MLULU'·ML'UL'U'   (bu,uf,bl)  
MR'F'R'F·MRF'RF   (ur,uf,fd)   m2 e4
MLFLF'·ML'FL'F'   (ul,uf,fd)  
F'R'FMR'·F'RFMR   (ur,fd,uf)  
FLF'ML·FL'F'ML'   (ul,fd,uf)  
FRFRF·R'F'R'F'R'   (ur,fr,fd) (−r) (+f)   m2 e4
RFRFR·F'R'F'R'F'   (ur,fd,fr) (+r) (−f)  
F'L'F'L'F'·LFLFL   (ul,fl,fd) (−f) (+l)  
L'F'L'F'L'·FLFLF   (ul,fd,fl) (+f) (−l)  
przestawienia kantów warstwy strzałkowej
U2F2MR'F2MR2U2MR'   (bu,fu,fd)   m2 e4
MR'F2MR2U2MRU2F2
MRU2MR2F2MRF2U2   (bu,fd,fu)  
F2U2MRU2MR2F2MR
F2MR'·F2MR   (bu,fu,fd) (++u) (++f)   m2 e4
MR'D2MR'D2MR2  
MRU2·MR'U2  
MR'F2·MRF2   (bu,fd,fu) (++u) (++f)  
MR2D2MRD2MR  
U2MR·U2MR'  
F2·F'MUFU2·F'MU'FU2·F2   (bu,uf,fd)   m2 e4
B'·U'R'UMR·U'RUMR'·B  
F2·U2F'MUF·U2F'MU'F·F2   (bu,fd,uf)  
B'·MRU'R'U·MR'U'RU·B  
U2FMU'F'·U2FMUF'   (bu,fu,df)   m2 e4
FMU'F'U2·FMUF'U2   (bu,df,fu)  
U2B'MRB·U2B'MR'B   (bu,fu,df) (++u) (++f)   m2 e4
B'MRBU2·B'MR'BU2   (bu,df,fu) (++u) (++f)  
UMF'U'F2·UMFU'F2   (bu,uf,df)   m2 e4
F2UMF'U'·F2UMFU'   (bu,df,uf)  
D'MR'DF2·D'MRDF2   (bu,uf,df) (++u) (++f)   m2 e4
F2D'MR'D·F2D'MRD   (bu,uf,df) (++u) (++f)  
MR2U2·MR2U2   (bu,fu) (bd,fd) (++u) (++d)   m2 e4
przestawienia kantów ściany górnej
R·FMUF'U'·FMU'F'U·R'   (ur,uf,ul)   m2 e4
R·U'FMUF'·UFMU'F'·R'   (ur,ul,uf)  
RUR'URU2R'·F'U'FU'F'U2F 2·Sune™ (ur,uf,ul)   m3 e7
L'U'LU'L'U2L·FUF'UFU2F' 2·Sune™ (ur,ul,uf)  
F2U·MR·U2MR'·UF2 Allan™ (ur,uf,ul) (++u) (++f)   m2 e4,
m3 e7
F2U·LR'F2L'R·UF2
F2U'·MR·U2MR'·U'F2 Allan™ (ur,ul,uf) (++u) (++f)  
F2U'·LR'F2L'R·U'F2
R2·MF2RFR'·MF2RF'R'·R2   (ur,fu,ul)   m2 e4
R2·RFR'MF2·RF'R'MF2·R2   (ur,ul,fu)  
MR'UMR·U2·MR'UMR   (ur,fu,ul) (++u) (++b)   m2 e4
MR'U'MR·U2·MR'U'MR   (ur,ul,fu) (++u) (++b)  
LF'L'MF'·LFL'MF   (ur,uf,lu)   m2 e4
MF'LF'L'·MFLFL'   (ur,lu,uf)  
MFLU'L'·MF'LUL'   (ur,uf,lu) (+u) (−l)   m2 e4
LU'L'MF·LUL'MF'   (ur,lu,uf) (−u) (+l)  
MFR'FR·MF'R'F'R   (ur,fu,lu)   m2 e4
R'FRMF·R'F'RMF'   (ur,lu,fu)  
R'URMF'·R'U'RMF   (ur,fu,lu) (−r) (+u)   m2 e4
MF'R'UR·MFR'U'R   (ur,lu,fu) (+r) (−u)  
FR'F'R·LF'L·R'F'RF·L2U   (ur,ub) (ul,uf) (+u) (−f)   m3 e7
L2R2·D·F2L2R2·B2L2R2·D'·L2R2 Bert™ (ur,ub) (ul,uf) (++f) (++b)   m3 e7
MR2·U·B2MR2·B2MR2·U'·MR2
F2U2F2U2F2·U·F2U2F2U2F2·U'   (ur,ul) (bu,fu)   m3 e7
LRU2R'L'·F'B'U2BF   (ur,ul) (bu,fu)   m3 e7
F2L2R2B2·D·B2R2L2F2·U' Arne™   (ur,ul) (bu,fu) (−u) (+d)   m3 e7
F2MR2F2·U·F2MR2F2·U'
F2B2DF2B2·U2·F2B2DF2B2     (ur,ul) (bu,fu) (++u) (++d)   m3 e7
MF2UMF2·U2·MF2UMF2
obroty różnych kantów
(FMD)4   (+rb) (+lb) (+fu) (+lf) (+r) (+f) (+l) (+b)   m2 e5
obroty kantów ściany górnej
(FMD)4·U·(FMD)4·U'   (+ur) (+fu) (++r) (++f) (++l) (++b)   m2 e5
(FMD)4·U2·(FMD)4·U2   (+bu) (+fu) (++r) (++f) (++l) (++b)   m2 e5
(UMR)4·U2·(UMR)4·U2   (+ur) (+bu) (+ul) (+fu) (++u) (++f) (++d) (++b)   m2 e5
przestawienia narożników ściany górnej
U'R'UL·U'RUL' Niklas™ (ulb,fur,flu)   m1 e6,
m3 e5
F'UBU'·FUB'U' Niklas™
LU'R'U·L'U'RU Niklas™ (ulb,flu,fur)  
UBU'F'·UB'U'F Niklas™
RB'R'F·RBR'F' Evelyn™ (ulb,rfu,ufl)   m3 e5
FRB'R'·F'RBR' Evelyn™ (ulb,ufl,rfu)   m3 e5
L'B'RB·LB'R'B Clix™ (ulb,rfu,flu)   m3 e5
B'RBL'·B'R'BL Clix™ (ulb,flu,rfu)   m3 e5
BL2BR2B'L2BR2B2 Czeslaw™ (ulb,urf,luf)   m3 e5
B2R2B'L2BR2B'L2B' Denzel™ (ulb,luf,urf)   m3 e5
obroty narożników ściany górnej
(FDF'D')2·U'·(DFD'F')2·U   (+urf) (−ufl)   m1 e7
(DFD'F')2·U'·(FDF'D')2·U   (−urf) (+ufl)  
obroty środków
(URLU2R'L')2   (++u)    
(RUR'URU2R'U2)3   (++u)    
(RUR'U)5   (++u)    
U·MR'MD'MR·U'·MR'MDMR   (−r) (+u)    
U·MR'MD2MR·U'·MR'MD2MR   (+u) (−d)    
U2·MR'MD'MR·U2·MR'MDMR   (++r) (++u)    
U2·MR'MD2MR·U2·MR'MD2MR   (++u) (++d)    
(U'R2U2·R'U2R2)3   (+r) (+u)    
(UR2U2·RU2R2)3   (−r) (−u)    

4×4×4

Proces Działanie Schemat Uwagi
narożniki kanty środki
MF'R2·MBU2·MB'U2·MF2R2·MFR2·MF'R2·U2·MF2U2 (ur1,ru2) (r1,++r3) (r2,++r4)