Część poprzednia Część następna

Czwarta metoda układania kostek

Etap 1

Zgodnie z przyjętą na wstępie kolejnością, celem pierwszego etapu będzie ułożenie centrum jednej ze ścian kostki. Jeśli mamy przed sobą kostkę rozmiaru 2×2×2 lub 3×3×3, przechodzimy od razu do etapu trzeciego, gdyż kostki te nie mają punktów (elementów wewnętrznych ścian niebędących środkami).

Etapy 1–5 mogą być realizowane w różnej kolejności, dlatego we wszystkich podanych tu sekwencjach ruchów zakładamy, że narożniki mogą już być właściwie ułożone i zorientowane. Nie stanowi to większego problemu, jedynie taki, że jeśli nie układaliśmy jeszcze narożników, czasem zbędne okaże się wykonywanie ostatniego ruchu podanej sekwencji.

Część poprzednia Część następna