Część poprzednia Spis treści

Podstawy układania kostek
o dowolnych rozmiarach

Obroty sandwiczowe kostki 7

Aby dokładnie zrozumieć notację ruchów kanapkowych, obróćmy kolejno warstwami kostek o różnych rozmiarach tak, aby widoczne elementy ściany czołowej poruszały się w górę.

L' N2L' N3L' ML' lub MR N3R N2R R

W przypadku dowolnej kostki o rozmiarze nieparzystym obrót w lewo warstwą ML znaczy to samo co obrót w prawo warstwą MR.

Część poprzednia Spis treści