Część poprzednia Spis treści Część następna

Podstawy układania kostek
o dowolnych rozmiarach

Obroty sandwiczowe kostki 6

Aby dokładnie zrozumieć notację ruchów kanapkowych, obróćmy kolejno warstwami kostek o różnych rozmiarach tak, aby widoczne elementy ściany czołowej poruszały się w górę.

L' NL' lub N2L' ML' MR NR lub N2R R

W przypadku dowolnej kostki o rozmiarze parzystym obrót w lewo warstwą ML i obrót w prawo warstwą MR są różnymi obrotami. W zapisie ruchów kostki o rozmiarze 6 zamiast N2 pisze się także po prostu N.

Część poprzednia Spis treści Część następna