Część poprzednia Spis treści Część następna

Podstawy układania kostek
o dowolnych rozmiarach

Obroty sandwiczowe kostki 4

Aby dokładnie zrozumieć notację ruchów kanapkowych, obróćmy kolejno warstwami kostek o różnych rozmiarach tak, aby widoczne elementy ściany czołowej poruszały się w górę.

L' ML' MR R

W przypadku dowolnej kostki o rozmiarze parzystym obrót w lewo warstwą ML i obrót w prawo warstwą MR są różnymi obrotami.

Część poprzednia Spis treści Część następna