Spis treści Część następna

Podstawy układania kostek
o dowolnych rozmiarach

Obroty sandwiczowe kostki 2

Aby dokładnie zrozumieć notację ruchów kanapkowych, obróćmy kolejno warstwami kostek o różnych rozmiarach tak, aby widoczne elementy ściany czołowej poruszały się w górę.

L' R

W przypadku kostki o rozmiarze 2 nie ma możliwości wykonywania ruchów kanapkowych.

Spis treści Część następna