Część poprzednia Część następna

Trzecia metoda układania
kostki 3×3×3

Etap szósty

W metodzie Larsa Petrusa na etapie szóstym musimy właściwie zorientować narożniki (które nie mają jeszcze właściwej orientacji). Podobnie jak to było na etapie piątym, nie ma tu miejsca na samodzielne kombinowanie, konieczna jest natomiast znajomość odpowiednich kombinacji. Omówiliśmy je i zilustrowaliśmy już wcześniej, przy omawianiu siódmego etapu metody pierwszej i trzeciego etapu metody drugiej.

Aby obrócić jednocześnie trzy narożniki (tworzące barion), stosujemy kombinację nr 2, która na witrynie Larsa Petrusa określana jest jako Sune™. W metodzie pierwszej była ona używana do innych celów (umiejscowiania kantów), ale w metodzie drugiej przedstawiono jej zastosowanie do obracania narożników. W innych sytuacjach, wbrew temu, co radzi autor, nie ma jednak sensu powtarzać tej kombinacji dwukrotnie – szybciej i łatwiej obrócimy dwa narożniki (mezon), jeśli użyjemy poprzednio opisanej kombinacji nr 4. Także wtedy, gdy obrotu wymagają wszystkie cztery narożniki, najszybciej i najłatwiej uporządkujemy je, używając kombinacji nr 4.

Właściwe zastosowanie różnych sekwencji ruchów na etapie szóstym pozwala uniknąć etapu siódmego. Lars Petrus proponuje szereg rozwiązań dla zaawansowanych na swojej witrynie; my ograniczymy się jedynie do zestawienia procesów. Naturalnie jeśli mamy na celu tylko ułożenie kostki, stosowanie tych wszystkich kombinacji nie jest niezbędne.

Część poprzednia Część następna