Część poprzednia Część następna

Trzecia metoda układania
kostki 3×3×3

Etap drugi

Obecnie rozbudujemy ułożoną część do rozmiarów 2×2×3, w wyniku czego jedynie dwie sąsiadujące ściany pozostaną całkowicie nieułożone. Metoda pozostaje zasadniczo taka sama jak na etapie pierwszym, trzeba jedynie starać się, by w miarę możliwości nie naruszać tego, co już zostało zrobione.

Najpierw wybieramy jeden z trzech narożników sąsiadujących z już ułożoną częścią. Następnie czekają nas następujące zadania elementarne:

  1. sparowanie wybranego narożnika z jednym z kantów – czyli ustawienie ich razem tak, jak będą ustawione w gotowej, ułożonej kostce;
  2. połączenie tej pary z ułożoną częścią kostki;
  3. ustawienie na swoim miejscu drugiego kantu (to zadanie dopuszcza chwilowe zburzenie ułożonej części);
  4. ustawienie wszystkich dotąd ułożonych elementów na swoich ostatecznych miejscach czyli połączenie kantu z wcześniej uporządkowanym blokiem.

Przykład etapu pierwszego i drugiego pokazuje poniższa animacja (jak zawsze, na szaro zaznaczono ścianki nieistotne, dowolnego koloru). Pierwsza linia zawiera zapis ruchów pierwszego etapu, druga linia odnosi się do etapu drugiego; kropkami w zapisie ruchów oddzielono od siebie poszególne zadania elementarne.

Inne przykłady można znaleźć na witrynie autora metody.

Część poprzednia Część następna