Część poprzednia Część następna

Druga metoda układania
kostki 3×3×3

Etap piąty

W tej chwili do wykonania pozostała nam zmiana orientacji kantów. Wykorzystamy tu tylko jedną kombinację bardzo łatwą do zapamiętania i prostą w stosowaniu.

Procesem obracającym kant jest (CDk)4 czyli CDk powtórzone cztery razy (ang. (FMD)4). Zmienia on co prawda orientację kantu gc (górnego czołowego), ale powoduje też inne zmiany na kostce (obraca jeszcze 3 inne kanty), dlatego używamy go podobnie jak kombinacji obracającej narożnik. Innymi słowy, musimy zawsze obracać kanty parami. Po obróceniu kantu należy odpowiednio obrócić ścianę górną i obrócić drugi kant – wtedy kostka wróci do stanu uporządkowania.

Na przykład proces (CDk)4·G·(CDk)4·G' obróci kanty gc i gp (górne czołowy i prawy), (CDk)4·G2·(CDk)4·G2 obróci kanty gc i gt (górne czołowy i tylny), a (PkG)4·G·(Pk'G)4·G' obróci kanty gl i gp (górne lewy i prawy).

Aby zmienić od razu orientację wszystkich czterech kantów ściany górnej, możemy wykorzystać proces pochodny: (GPk)4·G2·(GPk)4·G2 (ang. (UMR)4·U2·(UMR)4·U2).

Zastosowanie tych kombinacji pozwoli całkowicie ułożyć kostkę. Gratulacje!

Część poprzednia Część następna