Część poprzednia Spis treści

Druga metoda układania
kostki 3×3×3

Etap czwarty

dla zaawansowanych

Narożniki na jednej ścianie

Warto poznać kombinacje cyklicznie zmieniające położenie trzech kantów leżących na jednej ścianie. Czasem udaje się łatwo ustawić kanty w takiej pozycji przy pomocy jednego czy dwóch obrotów dodatkowych. Ustawmy przy tym całą kostkę tak, aby trzy kanty do przestawienia spełniały dwa warunki:

Oto wszystkie 8 możliwości wraz z potrzebnymi kombinacjami:

Proces pol. C2GPkG2PkGC2 Pk'GPkG2Pk'GPk CkLG'L'·Ck'LGL' P'GPCk'·P'G'PCk
ang. F2UMR·U2MR'UF2 MR'UMR·U2MR'UMR MFLU'L'·MF'LUL' R'URMF'·R'U'RMF
Działanie
(gp,gc,gl) (gp,cg,gl) (gp,gc,lg) (gp,cg,lg)
(ur,uf,ul) (ur,fu,ul) (ur,uf,lu) (ur,fu,lu)
Animacje
 
Proces pol. C2G'PkG2PkG'C2 Pk'G'PkG2Pk'G'Pk LG'L'Ck·LGL'Ck' Ck'P'GP·CkP'G'P
ang. F2U'MR·U2MR'U'F2 MR'U'MR·U2MR'U'MR LU'L'MF·LUL'MF' MF'R'UR·MFR'U'R
Działanie
(gp,gl,gc) (gp,gl,cg) (gp,lg,gc) (gp,lg,cg)
(ur,ul,uf) (ur,ul,fu) (ur,lu,uf) (ur,lu,fu)
Animacje

Każdy z podanych procesów ma swoją (nie do końca równoważną, jak się okaże dalej) alternatywę:

Proces pol. P·CGkC'G'·CGk'C'G·P' P2·Ck2PCP'·Ck2PC'P'·P2 LC'L'Ck'·LCL'Ck CkP'CP·Ck'P'C'P
ang. R·FMUF'U'·FMU'F'U·R' R2·MF2RFR'·MF2RF'R'·R2 LF'L'MF'·LFL'MF MFR'FR·MF'R'F'R
Działanie
(gp,gc,gl) (gp,cg,gl) (gp,gc,lg) (gp,cg,lg)
(ur,uf,ul) (ur,fu,ul) (ur,uf,lu) (ur,fu,lu)
Animacje
 
Proces pol. P·G'CGkC'·GCGk'C'·P' P2·PCP'Ck2·PC'P'Ck2·P2 Ck'LC'L'·CkLCL' P'CPCk·P'C'PCk'
ang. R·U'FMUF'·UFMU'F'·R' R2·RFR'MF2·RF'R'MF2·R2 MF'LF'L'·MFLFL' R'FRMF·R'F'RMF'
Działanie
(gp,gl,gc) (gp,gl,cg) (gp,lg,gc) (gp,lg,cg)
(ur,ul,uf) (ur,ul,fu) (ur,lu,uf) (ur,lu,fu)
Animacje

Część poprzednia Spis treści