Spis treści Część następna

Druga metoda układania
kostki 3×3×3

Etap czwarty

dla zaawansowanych

Kanty w jednej warstwie

Przy układaniu kantów warto dobrze poznać kombinacje cyklicznie zmieniające położenie trzech kantów w jednej warstwie. Czasem udaje się łatwo ustawić kanty w takiej pozycji przy pomocy jednego czy dwóch obrotów dodatkowych. Ustawmy przy tym całą kostkę tak, aby trzy kanty do przestawienia spełniały następujące warunki:

Nie ma potrzeby rozpatrywać przemieszczeń w odwrotną stronę; po spełnieniu dwóch pierwszych warunków kostkę można zawsze ustawić tak, by przestawienia odbywały się do przodu i w dół. Istnieją cztery możliwości przestawienia trzech kantów jednej warstwy przy pomocy dość łatwych do zapamiętania kombinacji.

Proces pol. C2Pk'·C2Pk G2CGk'C'·G2CGkC' C2·C'GkCG2·C'Gk'CG2·C2 D'Pk'DC2·D'PkDC2
ang. F2MR'·F2MR U2FMU'F'·U2FMUF' F2·F'MUFU2·F'MU'FU2·F2 D'MR'DF2·D'MRDF2
Działanie (tg,cg,cd) (tg,cg,dc) (tg,gc,cd) (tg,gc,dc)
(bu,fu,fd) (bu,fu,df) (bu,uf,fd) (bu,uf,df)
Animacja

Zamiast C2Pk'·C2Pk można również użyć Pk'D2Pk'D2Pk2 (ang. MR'D2MR'D2MR2) lub PkG2·Pk'G2 (ang. MRU2·MR'U2), i podobnie zamiast odwrotnego procesu Pk'C2·PkC2 (ang. MR'F2·MRF2) można użyć Pk2D2PkD2Pk (ang. MR2D2MRD2MR) lub G2Pk·G2Pk' (ang. U2MR·U2MR').

Zamiast C2Pk'·C2Pk można jeszcze użyć G2C2Pk'C2Pk2G2Pk' (ang. U2F2MR'F2MR2U2MR'); zamiast G2CGk'C'·G2CGkC' (ang. U2FMU'F'·U2FMUF') możemy użyć G2T'PkT·G2T'Pk'T (ang. U2B'MRB·U2B'MR'B); zamiast C2·C'GkCG2·C'Gk'CG2·C2 (ang. F2·F'MUFU2·F'MU'FU2·F2) możemy użyć T'·G'P'GPk·G'PGPk'·T (ang. B'·U'R'UMR·U'RUMR'·B); zamiast D'Pk'DC2·D'PkDC2 (ang. D'MR'DF2·D'MRDF2) możemy użyć GCk'G'C2·GCkG'C2 (ang. UMF'U'F2·UMFU'F2).

Procesy te niekoniecznie są w pełni równoważne, jednak na razie możemy traktować je jako zamienniki.

Uwaga: prosty proces Pk2G2·Pk2G2 (ang. MR2U2·MR2U2) wymienia jednocześnie dwie pary kantów, mianowicie kanty czołowy i tylny na górnej i dolnej ścianie. Czasami przydaje się na tym etapie.

Spis treści Część następna