Część poprzednia Szczegóły Część następna

Druga metoda układania
kostki 3×3×3

Etap czwarty

Celem czwartego etapu będzie ułożenie kantów. Istnieje kilka prostych procesów pomocnych przy tym zadaniu, przy czym niektóre pomagają od razu w ich właściwej orientacji. Dzięki temu wyeliminować możemy etap piąty, podobnie jak dzięki odpowiednim kombinacjom na etapie drugim byliśmy w stanie niekiedy całkiem opuścić etap trzeci. Poniżej omówimy jedynie ich działanie. Wybór, który proces zastosować w konkretnej sytuacji, powinien zawsze należeć do układającego. Dzięki temu właśnie kostka Rubika staje się dopiero prawdziwą układanką.

Opisywane procesy cyklicznie zmieniają położenie trzech kantów, i co oczywiste, nie zmieniają ułożenia narożników. W ich zapisie ograniczymy się do notacji literowej, a to z uwagi na częste ruchy sandwiczowe, jak i na fakt, że przy odrobinie wprawy nie trzeba uczyć się procesów na pamięć, a jedynie opanować korzystając z wyobraźni. Załączone schematy pokazują ścianę górną, prawą i czołową, kolory są tak dobrane, aby kanty przestawiane w wyniku opisywanego procesu znalazły się w swoich ostatecznych położeniach. Pominięto jedną strzałkę, konieczną do zamknięcia cyklu.

Proces pol. PkG2·Pk'G2 G2Pk·G2Pk' CPCPC·P'C'P'C'P' PCPCP·C'P'C'P'C'
ang. MRU2·MR'U2 U2MR·U2MR' FRFRF·R'F'R'F'R' RFRFR·F'R'F'R'F'
Działanie
(gt,gc,dc) (dc,gc,gt) (gp,cp,cd) (cd,cp,gp)
(ub,uf,df) (df,uf,ub) (ur,fr,fd) (fd,fr,ur)
Animacja

Na etapie 3 metody dla początkujących poznaliśmy kombinację określoną jako PP. Używaliśmy go jako procesu alternatywnego w celu umieszczania kantów drugiej warstwy we właściwym miejscu, a konkretnie do przesunięcia kantu cd na pozycję gp (zgodnie z obecną orientacją kostki). Ponieważ nie narusza on narożników, można go wykorzystać i w bieżącej metodzie. Co więcej, warto go dobrze opanować, przydaje się on bowiem także przy układaniu kostek o większym rozmiarze. Poniżej przedstawiono różne jego warianty, w tym także procesy odwrotne.

Proces pol. Pk'C'P'C·PkC'PC LkCLC'·Lk'CL'C' C'P'CPk'·C'PCPk CLC'Lk·CL'C'Lk'
ang. MR'F'R'F·MRF'RF MLFLF'·ML'FL'F' F'R'FMR'·F'RFMR FLF'ML·FL'F'ML'
Działanie
(gp,gc,cd) (gl,gc,cd) (cd,gc,gp) (cd,gc,gl)
(ur,uf,fd) (ul,uf,fd) (fd,uf,ur) (fd,uf,ul)
Animacje

Na obecnym etapie układania kostki mamy świetną okazję do ćwiczenia naszej wyobraźni przestrzennej. Aby prawidłowo zastosować zaprezentowane kombinacje, należy najpierw tak ustawić kostkę, by kanty mogły ulec odpowiednim przesunięciom. Bardzo dobrze, gdy wcześniej wykonamy jeden lub dwa obroty przygotowawcze, dzięki którym uda nam się od razu ustawić na właściwe miejsce dwa, a nawet trzy kanty. Jednak nawet ułożenie jednego tylko kantu w czasie pojedynczego wykonania kombinacji jest już jakimś sukcesem – nie należy tylko przestawiać kantów już ułożonych.

Początkujący mogą ograniczyć się tylko do procesów PP i umieszczać z ich pomocą kant czołowy dolny (cd) w położenie górne prawe (gp) lub lewe (gl), tak jak przy układaniu drugiej warstwy kostki metodą warstwa po warstwie. Pracując na różnych ścianach i odpowiednio ustawiając ścianę czołową przed rozpoczęciem kombinacji będziemy mogli ustawić wszystkie kanty, a nawet właściwie je zorientować. Najlepiej zacząć od kantów, które uda się przemieścić na właściwe miejsce bez pomocy dodatkowych obrotów. Gdy kostka będzie już prawie ułożona, wówczas można dopiero pozwolić sobie na ruchy przygotowawcze, które po wykonaniu właściwej kombinacji łatwo cofniemy.

Sporym ułatwieniem może okazać się następująca procedura:

Dla zaawansowanych przygotowano zestaw dodatkowych kombinacji, które mogą przyśpieszyć układanie kantów leżących w jednej warstwie lub na jednej ścianie, jednak dobór najbardziej odpowiedniej jest tak naprawdę istotny tylko wtedy, gdy pozostały nam do ułożenia trzy kanty, a chcemy całkowicie uniknąć etapu piątego. Poza tym dobra jest każda kombinacja, która pozwoli nam ułożyć choć jeden kant i nie zburzyć przy tym tego, co już ułożyliśmy.

Uwaga: po wykonaniu kombinacji sprawdzamy, czy wszystkie narożniki wciąż znajdują się na swoich miejscach. Jeśli tak nie jest, zapewne popełniliśmy błąd. Próbujemy naprawić ich układ, a jeśli to się nie uda… cóż, pozostaje tylko układać kostkę od nowa.

Jeśli mieliśmy szczęście lub właściwie używaliśmy podanych kombinacji, po zakończeniu etapu czwartego kostka będzie całkowicie ułożona. Jeśli natomiast pozostały nam kanty źle zorientowane, przechodzimy do etapu piątego.

Część poprzednia Szczegóły Część następna