Część poprzednia Część następna

Druga metoda układania
kostki 3×3×3

Etap trzeci

Jeżeli po umieszczeniu wszystkich narożników na dobrych pozycjach na etapie drugim niektóre wciąż mają niewłaściwą orientację, należy zastosować wzory poznane na etapie 7 metody dla początkujących.

Warto jednak zauważyć, że znana nam operacja 4 3 4' 3 4 3 3 4' 3 używana na etapie 5 do przestawiania kantów ma tę dodatkową zaletę, że obraca również 3 narożniki. Ponieważ w używanej obecnie metodzie kanty na razie nas nie interesują, można ją wykorzystać do przyśpieszenia bieżącego etapu, jeśli uzyskaliśmy barion (pojęcie to wyjaśniono tutaj). Dobrze zorientowany narożnik umieszczamy wyjątkowo w lewym przednim rogu, a do kombinacji dodajemy wyrównujący obrót ścianą górną. I tak:

Jeśli przyzwyczajeni jesteśmy do umieszczania dobrze zorientowanego elementu w rogu tylnym prawym, wystarczy niewielka modyfikacja podanych wzorów. Wówczas:

Obrócenie dwóch narożników (mezonu) można nieco przyśpieszyć, stosując proces 4' 6 4 5 6 5' (pol. P'DP·CDC', ang. R'DR·FDF'). Ponieważ nie jest on 3-cyklem, nie nadaje się do obracania 3 narożników (barionu) i musi być – po odpowiednim obrocie ścianą górną – połączony z procesem odwrotnym 5 6 5' 4' 6 4 (pol. CD'C'·P'D'P, ang. FD'F'·R'D'R).

Procesy te przyśpieszają układanie i mogą też być używane zamiast kombinacji (5 6 5' 6')2 czy (6 5 6' 5')2. Wybór należy do układającego. Ostatecznie wszystkie narożniki powinny zostać umieszczone na właściwych miejscach i we właściwej orientacji. Od tej chwili skupimy się tylko na odpowiednim układaniu kantów.

Część poprzednia Część następna