Część poprzednia Spis treści

Druga metoda układania
kostki 3×3×3

Etap drugi

dla zaawansowanych

Wymiana narożników po przekątnej

Jeden z narożników w dobrej pozycji powinien znaleźć się w położeniu tylnym prawym; jeżeli jest dobrze zorientowany, niech będzie to ten właśnie. Podobnie jak w poprzednim wypadku, wybierzemy kombinację w zależności od tego, czy drugi narożnik w dobrej pozycji (tj. lewy przedni) wymaga obrotu, czy też nie.

Wygląd kostki
Kombinacja cyfr. 5 4 3 4' 3' 5' 3 3' 5 3 4 3' 4' 5' 5 3 5' 3 3 2' 3' 2 3' 5 3' 5' 3'
pol. C·PGP'G'·C'G G'C·GPG'P'·C' CGC'G·GL'G'LG'·CG'C'G'
ang. F·RUR'U'·F'U U'F·URU'R'·F' FUF'U·UL'U'LU'·FU'F'U'
Działanie na narożniki
górnej ściany
Animacja

Zamiast 5 4 3 4' 3' 5' 3 można kręcić 3 2 5 3 5' 3' 2' (pol. GL·CGC'G'·L', ang. UL·FUF'U'·L'), z identycznym skutkiem. Podobnie 2 3 5 3' 5' 2' 3' (pol. L·GCG'C'·L'G', ang. L·UFU'F'·L'U') zadziała zamiast 3' 5 3 4 3' 4' 5'.

Zamiast 5 3 5' 3 3 2' 3' 2 3' 5 3' 5' 3' można użyć kombinacji odwrotnej 3 5 3 5' 3 2' 3 2 3 3 5 3' 5'. Zadziała także 3 5 3 4 3 3 1 3 1' 3 4' 3' 5' (pol. GCGP·G2TGT'·GP'G'C', ang. UFUR·U2BUB'·UR'U'F') i kombinacja do niej odwrotna.

Podobnie jak poprzednio, możemy dostrzec podobieństwo dwóch pierwszych procesów do kombinacji nr 1 (etap 4 pierwszej metody). Obróćmy znów kostkę tak, by poruszały się ściany lewa (2) i górna (3).

Kombinacja cyfr. 1 2 3 2' 3' 1' 3 3' 1 3 2 3' 2' 1'
pol. T·LGL'G'·T'G G'T·GLG'L'·T'
ang. B·LUL'U'·B'U U'B·ULU'L'·B'
Działanie na narożniki
górnej ściany
Animacja

Warto wymienić jeszcze elegancką kombinację zmieniającą miejscami narożniki po przekątnej bez ich obracania (a więc pożyteczną, gdy wszystkie żółte ścianki zwrócone są ku górze; jak wskazuje mała trójka, część zapisu ujętą w nawias należy wykonać trzykrotnie). Operacja ta, podobnie jak niemal wszystkie poprzednie, powoduje także wiele przesunięć i obrotów kantów.

Kombinacja cyfr. 4 (5 3 4 1 6)3 4'
pol. P·(CGPTD)3·P'
ang. R·(FURBD)3·R'
Działanie na narożniki
górnej ściany
Animacja

Część poprzednia Spis treści