Spis treści Część następna

Druga metoda układania
kostki 3×3×3

Etap drugi

dla zaawansowanych

Wymiana sąsiadujących narożników

Jeżeli konieczna jest wymiana sąsiadujących narożników, obróćmy najpierw całą kostkę tak, by dobrze ustawione narożniki znalazły się w wierzchołkach ściany tylnej (i górnej).

Istnieją dość proste kombinacje (faktycznie mutacje jednego wzoru), które nie tylko zmieniają narożniki miejscami, ale jednocześnie zmieniają orientację (tych lub innych) narożników. Jeśli zastosujemy je rozsądnie, czasami będziemy mogli zupełnie ominąć etap trzeci, czyli orientowanie narożników górnej ściany. Zaczniemy od omówienia tych właśnie kombinacji, prezentując sytuacje, w których korzystnie jest je zastosować. Rysunki przedstawiają ścianę górną, prawą i czołową.

Wygląd kostki
Kombinacja cyfr. 2' 3 2 3 5 3' 5' 5 3 5' 3' 2' 3' 2 5' 3' 5 3 4 3 4' 4 3' 4' 3' 5' 3 5
pol. L'GL·GCG'C' CGC'G'·L'G'L C'G'CG·PGP' PG'P'·G'C'GC
ang. L'UL·UFU'F' FUF'U'·L'U'L F'U'FU·RUR' RU'R'·U'F'UF
Działanie na narożniki
górnej ściany
Animacja

Uwaga: przedstawione kombinacje zmieniają też położenie 4 kantów, co w tej metodzie jest dla nas bez znaczenia. Znak „+” oznacza obrót narożnika w prawo, znak „−” obrót w lewo.

Uważny Czytelnik z pewnością zauważy podobieństwo opisywanych procesów do tych używanych w celu obrócenia kantów ściany górnej na etapie 4 pierwszej metody układania kostki (1 2 3 2' 3' 1', pol. T·LGL'G'·T', ang. B·LUL'U'·B'). Podobieństwo to będzie jeszcze większe, jeśli wykonamy je, obracając całą kostkę w prawo tak, by poruszały się ściany lewa (2) i górna (3). Wymianie ulegną wówczas lewe narożniki, a obróci się jeden z prawych.

Kombinacja cyfr. 1' 3 1 3 2 3' 2' 2 3 2' 3' 1' 3' 1 2' 3' 2 3 5 3 5' 5 3 5' 3' 2' 3 2
pol. T'GT·GLG'L' LGL'G'·T'G'T L'G'LG·CGC' CG'C'·G'L'GL
ang. B'UB·ULU'L' LUL'U'·B'U'B L'U'LU·FUF' FU'F'·U'L'UL
Działanie na narożniki
górnej ściany
Animacja

Jeśli potrzebna jest tylko wymiana obu przednich górnych narożników bez obrotu lub gdy oba narożniki znajdujące się w dobrym położeniu mają złą orientację, można skorzystać z wzorów poznanych na etapie 6 metody dla początkujących. W tym celu najpierw obracamy górną ścianę w prawo, a następnie całą kostkę dwukrotnie w prawo. Wówczas dobrze ustawiony narożnik znajdzie się w położeniu tylnym prawym, koniecznym do zastosowania znanej już kombinacji 2 3' 4' 3 2' 3' 4 3 (pol. LG'P'G·L'G'PG, ang. LU'R'U·L'U'RU). Kombinacja ta nie powoduje innych zmian poza przestawieniem trzech narożników w lewo.

Konieczne operacje przedstawiają przykładowe schematy, przedstawiające ściany górną, prawą i czołową:

A B C D
  obrót ścianą G obrót kostką 180° 2 3' 4' 3 2' 3' 4 3  
               

Ciekawostka: identyczny efekt jak używając kombinacji 2 3' 4' 3 2' 3' 4 3, czyli przestawienie (glt, clg, cgp), można uzyskać także kręcąc 3 1 3' 5' 3 1' 3' 5 (w notacji literowej pol.: GTG'C'·GT'G'C, w ang.: UBU'F'·UB'U'F).

Spis treści Część następna