Część poprzednia Szczegóły Część następna

Druga metoda układania
kostki 3×3×3

Etap drugi

Celem drugiego etapu jest ułożenie na właściwych miejscach (choć niekoniecznie w dobrej orientacji) pozostałych czterech narożników – teraz po obróceniu kostki stały się one narożnikami ściany górnej (żółtej). Posłużymy się częściowo metodami poznanymi na szóstym etapie metody dla początkujących, tam też wyjaśniliśmy, co to znaczy, że narożnik jest we właściwej pozycji, choć źle zorientowany.

Ponieważ nie mamy dotąd ułożonych kantów i naszym celem nie jest na razie ich układanie, możemy najpierw obrócić górną ścianą tak, by uzyskać jak najdogodniejsze ułożenie narożników. Znajdźmy takie ułożenie, w którym dwa narożniki znajdą się na swoich miejscach, niekoniecznie w dobrej orientacji. Jest to zawsze wykonalne, przy czym możliwe są 3 przypadki. A zatem po obrocie ścianą górną dobrze ulokowane (i co najwyżej źle zorientowane) mogą być:

Dwa pierwsze przypadki wymagają zastosowania kombinacji ruchów zmieniających narożniki miejscami. Istnieją różne sposoby rozwiązania tego problemu. Zgodnie z deklaracjami, że opisywana metoda zmusza do pracy wyobraźnię, nie będziemy tym razem szczegółowo analizować każdej możliwej sytuacji i ograniczymy się do opisania przydatnych kombinacji.

Początkującym całkowicie wystarczą poznane już metody postępowania z narożnikami. Poniżej podano co prawda szereg dodatkowych, pomocniczych kombinacji, mają one jednak jedynie działanie przyśpieszające i uczenie się ich na pamięć nie jest konieczne: w zupełności wystarczy znajomość kombinacji podanej na szóstym etapie metody dla początkujących.

Jeśli źle ułożone są dwa sąsiadujące narożniki, należy ustawić je po prawej stronie, i w tej pozycji zastosować kombinację nr 3. Na zakończenie potrzebny będzie dodatkowy obrót ścianą górną.

Jeśli wymagana jest wymiana narożników po przekątnej, wzór ten trzeba będzie zastosować dwukrotnie, ustawiając każdorazowo górną ścianę (lub całą kostkę) w odpowiednim położeniu.

I to właściwie powinno całkowicie rozwiązać problem. Zaawansowanych mogą jednak zainteresować opisane poniżej dodatkowe metody postępowania z narożnikami górnej ściany – sąsiadującymi lub po przekątnej.

Po ustawieniu wszystkich narożników we właściwym położeniu nadajemy im poprawną orientację (etap 3), a jeśli udało nam się je zorientować od razu przy układaniu, przechodzimy do układania kantów (etap 4).

Część poprzednia Szczegóły Część następna