Tabele odmiany Jana Tokarskiego

Odmiana czasowników

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Grupa koniugacyjna I

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik ~ać czytać
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. ~am czytam
       2. os. ~asz czytasz
       3. os. ~a czyta
    lm 1. os. ~amy czytamy
       2. os. ~acie czytacie
       3. os. ~ają czytają
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. ~aj czytaj
    lm 1. os. ~ajmy czytajmy
       2. os. ~ajcie czytajcie
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~ający czytający
    przysłówkowy ~ając czytając
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski ~ał czytał
       rodzaj żeński ~ała czytała
       rodzaj nijaki ~ało czytało
    lm rodzaj m-os. ~ali czytali
       rodzaj ż-rzecz. ~ały czytały
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski  
    M lm rodzaj m-os.  
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~awszy (przeczytawszy)
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski ~any czytany
    M lm rodzaj m-os. ~ani czytani
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~ano czytano
10. Rzeczownik odsłowny ~anie czytanie

Grupa koniugacyjna II

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik ~eć rozumieć
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. ~em rozumiem
       2. os. ~esz rozumiesz
       3. os. ~e rozumie
    lm 1. os. ~emy rozumiemy
       2. os. ~ecie rozumiecie
       3. os. ~eją rozumieją
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. ~ej rozumiej
    lm 1. os. ~ejmy rozumiejmy
       2. os. ~ejcie rozumiejcie
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~ejący rozumiejący
    przysłówkowy ~ejąc rozumiejąc
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski ~ał rozumiał
       rodzaj żeński ~ała rozumiała
       rodzaj nijaki ~ało rozumiało
    lm rodzaj m-os. ~eli rozumieli
       rodzaj ż-rzecz. ~ały rozumiały
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski  
    M lm rodzaj m-os.  
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~awszy (zrozumiawszy)
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski ~any rozumiany
    M lm rodzaj m-os. ~ani rozumiani
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~ano rozumiano
10. Rzeczownik odsłowny ~enie rozumienie

Grupa koniugacyjna III

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik ~eć posmutnieć
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. ~eję posmutnieję
       2. os. ~ejesz posmutniejesz
       3. os. ~eje posmutnieje
    lm 1. os. ~ejemy posmutniejemy
       2. os. ~ejecie posmutniejecie
       3. os. ~eją posmutnieją
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. ~ej posmutniej
    lm 1. os. ~ejmy posmutniejmy
       2. os. ~ejcie posmutniejcie
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~ejący (smutniejący)
    przysłówkowy ~ejąc (smutniejąc)
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski ~ał posmutniał
       rodzaj żeński ~ała posmutniała
       rodzaj nijaki ~ało posmutniało
    lm rodzaj m-os. ~eli posmutnieli
       rodzaj ż-rzecz. ~ały posmutniały
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski ~ały posmutniały
    M lm rodzaj m-os. ~ali posmutniali
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~awszy posmutniawszy
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski  
    M lm rodzaj m-os.  
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~ano posmutniano
10. Rzeczownik odsłowny ~enie posmutnienie

Grupa koniugacyjna IV

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik ~ować atakować
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. ~uję atakuję
       2. os. ~ujesz atakujesz
       3. os. ~uje atakuje
    lm 1. os. ~ujemy atakujemy
       2. os. ~ujecie atakujecie
       3. os. ~ują atakują
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. ~uj atakuj
    lm 1. os. ~ujmy atakujmy
       2. os. ~ujcie atakujcie
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~ujący atakujący
    przysłówkowy ~ując atakując
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski ~ował atakował
       rodzaj żeński ~owała atakowała
       rodzaj nijaki ~owało atakowało
    lm rodzaj m-os. ~owali atakowali
       rodzaj ż-rzecz. ~owały atakowały
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski  
    M lm rodzaj m-os.  
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~owawszy (zaatakowawszy)
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski ~owany atakowany
    M lm rodzaj m-os. ~owani atakowani
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~owano atakowano
10. Rzeczownik odsłowny ~owanie atakowanie

Grupa koniugacyjna Va

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik ~nąć ciągnąć
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. ~nę ciągnę
       2. os. ~niesz ciągniesz
       3. os. ~nie ciągnie
    lm 1. os. ~niemy ciągniemy
       2. os. ~niecie ciągniecie
       3. os. ~ną ciągną
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. ~nij ciągnij
    lm 1. os. ~nijmy ciągnijmy
       2. os. ~nijcie ciągnijcie
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~nący ciągnący
    przysłówkowy ~nąc ciągnąc
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski ~nął ciągnął
       rodzaj żeński ~nęła ciągnęła
       rodzaj nijaki ~nęło ciągnęło
    lm rodzaj m-os. ~nęli ciągnęli
       rodzaj ż-rzecz. ~nęły ciągnęły
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski  
    M lm rodzaj m-os.  
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~nąwszy (wyciągnąwszy)
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski ~nięty ciągnięty
    M lm rodzaj m-os. ~nięci ciągnięci
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~nięto ciągnięto
10. Rzeczownik odsłowny ~nięcie ciągnięcie

Grupa koniugacyjna Vb

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik ~nąć wysunąć
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. ~nę wysunę
       2. os. ~niesz wysuniesz
       3. os. ~nie wysunie
    lm 1. os. ~niemy wysuniemy
       2. os. ~niecie wysuniecie
       3. os. ~ną wysuną
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. wysuń
    lm 1. os. ~ńmy wysuńmy
       2. os. ~ńcie wysuńcie
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~nący (sunący)
    przysłówkowy ~nąc (sunąc)
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski ~nął wysunął
       rodzaj żeński ~nęła wysunęła
       rodzaj nijaki ~nęło wysunęło
    lm rodzaj m-os. ~nęli wysunęli
       rodzaj ż-rzecz. ~nęły wysunęły
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski  
    M lm rodzaj m-os.  
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~nąwszy wysunąwszy
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski ~nięty wysunięty
    M lm rodzaj m-os. ~nięci wysunięci
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~nięto wysunięto
10. Rzeczownik odsłowny ~nięcie wysunięcie

Grupa koniugacyjna Vc

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik ~nąć chudnąć
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. ~nę chudnę
       2. os. ~niesz chudniesz
       3. os. ~nie chudnie
    lm 1. os. ~niemy chudniemy
       2. os. ~niecie chudniecie
       3. os. ~ną chudną
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. ~nij chudnij
    lm 1. os. ~nijmy chudnijmy
       2. os. ~nijcie chudnijcie
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~nący chudnący
    przysłówkowy ~nąc chudnąc
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski chudł
       rodzaj żeński ~ła chudła
       rodzaj nijaki ~ło chudło
    lm rodzaj m-os. ~li chudli
       rodzaj ż-rzecz. ~ły chudły
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski ~ły (wychudły)
    M lm rodzaj m-os. ~li (wychudli)
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~łszy (wychudłszy)
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski ~nięty (obrośnięty)
    M lm rodzaj m-os. ~nięci (obrośnięci)
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~nięto chudnięto
10. Rzeczownik odsłowny ~nięcie chudnięcie

Grupa koniugacyjna VIa

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik ~ić chwalić
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. chwalę
       2. os. ~isz chwalisz
       3. os. ~i chwali
    lm 1. os. ~imy chwalimy
       2. os. ~icie chwalicie
       3. os. chwalą
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. bez końcówki chwal
    lm 1. os. ~my chwalmy
       2. os. ~cie chwalcie
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~ący chwalący
    przysłówkowy ~ąc chwaląc
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski ~ił chwalił
       rodzaj żeński ~iła chwaliła
       rodzaj nijaki ~iło chwaliło
    lm rodzaj m-os. ~ili chwalili
       rodzaj ż-rzecz. ~iły chwaliły
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski  
    M lm rodzaj m-os.  
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~iwszy (pochwaliwszy)
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski ~ony chwalony
    M lm rodzaj m-os. ~eni chwaleni
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~ono chwalono
10. Rzeczownik odsłowny ~enie chwalenie

Grupa koniugacyjna VIb

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik ~yć mierzyć
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. mierzę
       2. os. ~ysz mierzysz
       3. os. ~y mierzy
    lm 1. os. ~ymy mierzymy
       2. os. ~ycie mierzycie
       3. os. mierzą
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. bez końcówki mierz
    lm 1. os. ~my mierzmy
       2. os. ~cie mierzcie
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~ący mierzący
    przysłówkowy ~ąc mierząc
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski ~ył mierzył
       rodzaj żeński ~yła mierzyła
       rodzaj nijaki ~yło mierzyło
    lm rodzaj m-os. ~yli mierzyli
       rodzaj ż-rzecz. ~yły mierzyły
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski  
    M lm rodzaj m-os.  
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~ywszy (zmierzywszy)
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski ~ony mierzony
    M lm rodzaj m-os. ~eni mierzeni
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~ono mierzono
10. Rzeczownik odsłowny ~enie mierzenie

Grupa koniugacyjna VIIa

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik ~eć cierpieć
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. cierpię
       2. os. ~isz cierpisz
       3. os. ~i cierpi
    lm 1. os. ~imy cierpimy
       2. os. ~icie cierpicie
       3. os. cierpią
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. bez końcówki cierp
    lm 1. os. ~my cierpmy
       2. os. ~cie cierpcie
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~ący cierpiący
    przysłówkowy ~ąc cierpiąc
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski ~ał cierpiał
       rodzaj żeński ~ała cierpiała
       rodzaj nijaki ~ało cierpiało
    lm rodzaj m-os. ~eli cierpieli
       rodzaj ż-rzecz. ~ały cierpiały
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski  
    M lm rodzaj m-os.  
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~awszy (wycierpiawszy)
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski ~ani cierpiany
    M lm rodzaj m-os. ~ani cierpiani
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~ano cierpiano
10. Rzeczownik odsłowny ~enie cierpienie

Grupa koniugacyjna VIIb

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik ~eć usłyszeć
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. usłyszę
       2. os. ~ysz usłyszysz
       3. os. ~y usłyszy
    lm 1. os. ~ymy usłyszymy
       2. os. ~ycie usłyszycie
       3. os. usłyszą
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. bez końcówki usłysz
    lm 1. os. ~my usłyszmy
       2. os. ~cie usłyszcie
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~ący (słyszący)
    przysłówkowy ~ąc (słysząc)
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski ~ał usłyszał
       rodzaj żeński ~ała usłyszała
       rodzaj nijaki ~ało usłyszało
    lm rodzaj m-os. ~eli usłyszeli
       rodzaj ż-rzecz. ~ały usłyszały
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski  
    M lm rodzaj m-os.  
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~awszy usłyszawszy
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski ~any usłyszany
    M lm rodzaj m-os. ~ani usłyszani
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~ano usłyszano
10. Rzeczownik odsłowny ~enie usłyszenie

Grupa koniugacyjna VIIIa

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik ~ywać zapisywać
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. ~uję zapisuję
       2. os. ~ujesz zapisujesz
       3. os. ~uje zapisuje
    lm 1. os. ~ujemy zapisujemy
       2. os. ~ujecie zapisujecie
       3. os. ~ują zapisują
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. ~uj zapisuj
    lm 1. os. ~ujmy zapisujmy
       2. os. ~ujcie zapisujcie
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~ujący zapisujący
    przysłówkowy ~ując zapisując
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski ~ywał zapisywał
       rodzaj żeński ~ywała zapisywała
       rodzaj nijaki ~ywało zapisywało
    lm rodzaj m-os. ~ywali zapisywali
       rodzaj ż-rzecz. ~ywały zapisywały
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski  
    M lm rodzaj m-os.  
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~ywawszy (pozapisywawszy)
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski ~ywany zapisywany
    M lm rodzaj m-os. ~ywani zapisywani
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~ywano zapisywano
10. Rzeczownik odsłowny ~ywanie zapisywanie

Grupa koniugacyjna VIIIb

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik ~iwać zaskakiwać
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. ~uję zaskakuję
       2. os. ~ujesz zaskakujesz
       3. os. ~uje zaskakuje
    lm 1. os. ~ujemy zaskakujemy
       2. os. ~ujecie zaskakujecie
       3. os. ~ują zaskakują
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. ~uj zaskakuj
    lm 1. os. ~ujmy zaskakujmy
       2. os. ~ujcie zaskakujcie
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~ujący zaskakujący
    przysłówkowy ~ując zaskakując
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski ~iwał zaskakiwał
       rodzaj żeński ~iwała zaskakiwała
       rodzaj nijaki ~iwało zaskakiwało
    lm rodzaj m-os. ~iwali zaskakiwali
       rodzaj ż-rzecz. ~iwały zaskakiwały
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski  
    M lm rodzaj m-os.  
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~iwawszy (pozaskakiwaszy)
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski ~iwany zaskakiwany
    M lm rodzaj m-os. ~iwani zaskakiwani
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~iwano zaskakiwano
10. Rzeczownik odsłowny ~iwanie zaskakiwanie

Grupa koniugacyjna IX

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik ~ać wiązać
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. wiążę
       2. os. ~esz wiążesz
       3. os. ~e wiąże
    lm 1. os. ~emy wiążemy
       2. os. ~ecie wiążecie
       3. os. wiążą
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. bez końcówki wiąż
    lm 1. os. ~my wiążmy
       2. os. ~cie wiążcie
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~ący wiążący
    przysłówkowy ~ąc wiążąc
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski ~ał wiązał
       rodzaj żeński ~ała wiązała
       rodzaj nijaki ~ało wiązało
    lm rodzaj m-os. ~ali wiązali
       rodzaj ż-rzecz. ~ały wiązały
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski  
    M lm rodzaj m-os.  
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~awszy (związawszy)
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski ~any wiązany
    M lm rodzaj m-os. ~ani wiązani
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~ano wiązano
10. Rzeczownik odsłowny ~anie wiązanie

Grupa koniugacyjna Xa

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik bić
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. ~ję biję
       2. os. ~jesz bijesz
       3. os. ~je bije
    lm 1. os. ~jemy bije
       2. os. ~jecie bijecie
       3. os. ~ją biją
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. ~j bij
    lm 1. os. ~jmy bijmy
       2. os. ~jcie bijcie
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~jący bijący
    przysłówkowy ~jąc bijąc
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski bił
       rodzaj żeński ~ła biła
       rodzaj nijaki ~ło biło
    lm rodzaj m-os. ~li bili
       rodzaj ż-rzecz. ~ły biły
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski  
    M lm rodzaj m-os.  
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~wszy (wybiwszy)
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski ~ty bity
    M lm rodzaj m-os. ~ci bici
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~to bito
10. Rzeczownik odsłowny ~cie bicie

Grupa koniugacyjna Xb

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik lać
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. ~eję leję
       2. os. ~ejesz lejesz
       3. os. ~eje leje
    lm 1. os. ~ejemy lejemy
       2. os. ~ejecie lejecie
       3. os. ~eją leją
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. ~ej lej
    lm 1. os. ~ejmy lejmy
       2. os. ~ejcie lejcie
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~ejący lejący
    przysłówkowy ~ejąc lejąc
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski ~ał lał
       rodzaj żeński ~ała lała
       rodzaj nijaki ~ało lało
    lm rodzaj m-os. ~ali lali
       rodzaj ż-rzecz. ~ały lały
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski  
    M lm rodzaj m-os.  
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~awszy (wylawszy)
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski ~any lany
    M lm rodzaj m-os. ~ani lani
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~ano lano
10. Rzeczownik odsłowny ~anie lanie

Grupa koniugacyjna Xc

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik ~ąć zdjąć, giąć
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. ~mę, ~nę zdejmę, gnę
       2. os. ~miesz, ~niesz zdejmiesz, gniesz
       3. os. ~mie, ~nie zdejmie, gnie
    lm 1. os. ~miemy, ~niemy zdejmiemy, gniemy
       2. os. ~miecie, ~niecie zdejmiecie, gniecie
       3. os. ~mą, ~ną zdejmą, gną
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. ~mij, ~nij zdejmij, gnij
    lm 1. os. ~mijmy, ~nijmy zdejmijmy, gnijmy
       2. os. ~mijcie, ~nijcie zdejmijcie, gnijcie
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~mący, ~nący (dmący), gnący
    przysłówkowy ~mąc, ~nąc (dmąc), gnąc
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski ~ął zdjął, giął
       rodzaj żeński ~ęła zdjęła, gięła
       rodzaj nijaki ~ęło zdjęło, gięło
    lm rodzaj m-os. ~ęli zdjęli, gięli
       rodzaj ż-rzecz. ~ęły zdjęły, gięły
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski  
    M lm rodzaj m-os.  
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~ąwszy zdjąwszy, (pogiąwszy)
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski ~ęty zdjęty, gięty
    M lm rodzaj m-os. ~ęci zdjęci, gięci
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~ęto zdjęto, gięto
10. Rzeczownik odsłowny ~ęcie zdjęcie, gięcie

Grupa koniugacyjna XI

Wartości form Zakończenia Przykłady
 1. Bezokolicznik ~c (~ć) tłuc, nieść
 2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
    lp 1. os. tłukę, niosę
       2. os. ~esz tłuczesz, niesiesz
       3. os. ~e tłucze, niesie
    lm 1. os. ~emy tłuczemy, niesiemy
       2. os. ~ecie tłuczecie, niesiecie
       3. os. tłuką, niosą
 3. Tryb rozkazujący
    lp 2. os. bez końcówki tłucz, nieś
    lm 1. os. ~my tłuczmy, nieśmy
       2. os. ~cie tłuczcie, nieście
 4. Imiesłów współczesny (ndk)
    przymiotnikowy ~ący tłukący, niosący
    przysłówkowy ~ąc tłukąc, niosąc
 5. Czas przeszły
    lp rodzaj męski tłukł, niósł
       rodzaj żeński ~ła tłukła, niosła
       rodzaj nijaki ~ło tłukło, niosło
    lm rodzaj m-os. ~li tłukli, nieśli
       rodzaj ż-rzecz. ~ły tłukły, niosły
 6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
    M lp rodzaj męski  
    M lm rodzaj m-os.  
 7. Imiesłów uprzedni (dk) ~łszy (potłukłszy), (poniósłszy)
 8. Imiesłów bierny
    M lp rodzaj męski ~ony tłuczony, niesiony
    M lm rodzaj m-os. ~eni tłuczeni, niesieni
 9. Forma nieos. czasu przeszłego ~ono tłuczono, niesiono
10. Rzeczownik odsłowny ~enie tłuczenie, niesienie


Ciąg dalszy: pełne tabele fleksyjne


Strona głównaGramatyka polska

2017-07-02