Deklinacja rzeczowników

Czę¶ć poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Rzeczowniki męskoosobowe
  lp lm  
M D C B N Ms W MW Mx DB C N Ms
1 m1 ~0 ~a ~owi ~a ~em *~e *~e *~e ~y ~0 ~om ~ami ~ach Rosjanin*
2 m1 ~0 ~a ~owi ~a ~em *~e *~e *~e ~y ~ów ~om ~ami ~ach Hiszpan, Afrykanin*
3 m1 ~0 ~a ~owi ~a ~em *~e *~e *~i ~y ~ów ~om ~ami ~ach facet, Hucuł, błazen, s±siad
4 m1 ~0 ~a ~owi ~a ~em *~e *~e ~owie ~y ~ów ~om ~ami ~ach Arab, apostoł, inżynier, Głód, kopidół, głodomór, wichrzyłeb, poseł, majster, kiep, karzeł, szwagier, osioł, anioł, pędziwiatr
5 m1 ~0 ~a ~owi ~a ~em *~e *~e *~y ~y ~ów ~om ~ami ~ach lider, arbiter, Węgier
6 m1 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u *~e ~y ~e ~ów ~om ~ami ~ach młodzieniec, starzec
7 m1 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~e ~e ~0 ~om ~mi ~ach przyjaciel*
8 m1 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~e ~e ~i ~om ~ami ~ach leń, złodziej, kowal, hycel
9 m1, pl1 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~e ~e ~i ~om ~mi ~ach go¶ć; ludzie
10 m1, pl1 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~e ~e ~ów ~om ~ami ~ach kniaĽ, zbój, gap, model, stróż, gnój, urwipołeć, przechodzień
11 m1 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~e ~e ~y ~om ~ami ~ach lekarz
12 m1 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u ~u *~i ~y ~ów ~om ~ami ~ach Włoch
13 m1 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~owie ~e ~ów ~om ~ami ~ach te¶ć, wuj, król, widz, m±ż, uczeń, Nobel, Kosiec, Stępień, Marzec
14 m1 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~owie ~i ~ów ~om ~ami ~ach szejk, wróg, dziadek
15 m1 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~owie ~y ~ów ~om ~ami ~ach syn, druh, Mniszech
16 m1 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~y ~e ~ów ~om ~ami ~ach szewc, jeniec, samiec
17 m1 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u ~u *~y ~i ~ów ~om ~ami ~ach Polak, człowiek, Turek
18 m1 ~0 ~a ~u ~a ~em *~e *~e *~a ~y *~i *~om *~mi *~ach brat*
19 m1 ~0 ~a ~u ~a ~em *~e *~e *~i ~y ~ów ~om ~ami ~ach chłop, diabeł
20 m1 ~0 ~a ~u ~a ~em ~u *~e *~a ~e *~y *~om *~mi *~ach ksi±dz*
21 m1 ~0 ~a ~u ~a ~em ~u *~e ~owie ~e ~ów ~om ~ami ~ach ojciec*
22 m1 ~0 ~a ~u ~a ~em ~u *~e ~owie ~i ~ów ~om ~ami ~ach człek, bóg
23 m1 ~0 ~a ~u ~a ~em ~u *~e ~owie ~y ~ów ~om ~ami ~ach pan
24 m1 ~0 ~a ~u ~a ~em ~u *~e ~y ~e ~ów ~om ~ami ~ach chłopiec
25 m1 ~0 ~i ~i ~i ~i ~i ~e ~e ~ów ~om ~ami ~ach mo¶ć
26 m1 ~0 ~i ~i ~i ~i ~i ~owie ~e ~ów ~om ~ami ~ach waszeć
27 m1 ~a ~ego ~emu ~ego ~im ~o ~owie ~e ~ów ~om ~ami ~ach sędzia, hrabia
28 m1 ~a ~i *~e *~e ~o ~owie ~i ~ów ~om ~ami ~ach Inka
29 m1 ~a ~i *~e *~e ~o *~y ~i ~0 ~om ~ami ~ach sługa
30 m1 ~a ~i *~e *~e ~o *~y ~i ~ów ~om ~ami ~ach kolega
31 m1 ~a ~i ~i ~i ~o ~e ~e ~i ~om ~ami ~ach cie¶la
32 m1 ~a ~i ~i ~i ~o ~e ~e ~ów ~om ~ami ~ach kaznodzieja, m±drala
33 m1 ~a ~i ~i ~i ~o ~owie ~e ~ów ~om ~ami ~ach Kania, Maja, Aria, Kaligula
34 m1 ~a ~i ~i ~i ~u ~owie ~e ~ów ~om ~ami ~ach dziadzia
35 m1 ~a ~y *~e *~e ~o *~i ~y ~0 ~om ~ami ~ach mężczyzna
36 m1 ~a ~y *~e *~e ~o *~i ~y ~ów ~om ~ami ~ach artysta, kameduła
37 m1 ~a ~y *~e *~e ~o ~owie ~y ~ów ~om ~ami ~ach drużba, mułła, waligóra, monarcha
38 m1 ~a ~y *~e *~e ~o *~y ~y ~ów ~om ~ami ~ach psychiatra
39 m1 ~a ~y ~i ~i ~o ~owie ~y ~ów ~om ~ami ~ach Jeszua
40 m1 ~a ~y ~y ~y ~o ~e ~e ~ów ~om ~ami ~ach wielmoża
41 m1 ~a ~y ~y ~y ~o ~owie ~e ~ów ~om ~ami ~ach baca
42 m1 ~a ~y ~y ~y ~o ~y ~e ~ów ~om ~ami ~ach łowca
43 m1 ~e ~ego ~emu ~ego ~em ~em ~e ~owie ~e ~ów ~om ~ami ~ach Linde, Lange, Kowalcze, Jozue
44 m1 ~a ~u ~a ~em ~u ~a ~a ~0 ~om ~ami ~ach ksi±żę
45 m1 ~i ~ego ~emu ~ego ~im ~im ~i ~i ~e ~ich ~im ~imi ~ich bliĽni, Rosati, zombi, Dali
46 m1 ~i ~ego ~emu ~ego ~im ~im ~i ~owie ~e ~ich ~im ~imi ~ich podstaro¶ci, efendi*, rabbi, podstoli
47 m1 ~i ~ego ~emu ~ego ~im ~im ~i *~y ~e ~ich ~im ~imi ~ich bliski
48 m1 ~o ~a ~owi ~a ~em *~e ~o *~i ~y ~ów ~om ~ami ~ach mafiozo
49 m1 ~o ~a ~owi ~a ~em *~e ~o ~owie ~a ~ów ~om ~ami ~ach mikado, maestro
50 m1 ~o ~a ~owi ~a ~em *~e ~o ~owie ~y ~ów ~om ~ami ~ach Apollo*, Iwo*
51 m1 ~o ~a ~owi ~a ~em ~u ~o ~e ~e ~ów ~om ~ami ~ach synalo
52 m1 ~o ~a ~owi ~a ~em ~u ~o ~owie ~e ~ów ~om ~ami ~ach impresario, tatulo, gauczo, Romeo
53 m1 ~o ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~owie ~a ~ów ~om ~ami ~ach Zdzicho
54 m1 ~o ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~owie ~e ~ów ~om ~ami ~ach dziadzio, wujo
55 m1 ~o ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~owie ~i ~ów ~om ~ami ~ach Mieszko
56 m1 ~o ~a ~u ~a ~em ~u ~o ~a ~a ~ów ~om ~ami ~ach biedaczysko
57 m1 ~o ~i *~e *~e ~o ~owie ~i ~ów ~om ~ami ~ach Ko¶ciuszko
58 m1 ~o ~y *~e *~e ~o ~owie ~y ~ów ~om ~ami ~ach tato, Jagiełło, Fredro, Mikłucho
59 m1 ~o ~y ~y ~y ~o ~owie ~e ~ów ~om ~ami ~ach Trapszo
60 m1, pl1 ~y ~ego ~emu ~ego ~ym ~ym ~y *~i ~e ~ych ~ym ~ymi ~ych my¶liwy, biegły, głuchy, pieszy, uczony, rozwiedziony; obecni, biali
61 m1 ~y ~ego ~emu ~ego ~ym ~ym ~y ~owie ~e ~ych ~ym ~ymi ~ych Alojzy, Batory, Eustachy, chor±ży
62 m1 ~y ~ego ~emu ~ego ~ym ~ym ~y ~y ~e ~ych ~ym ~ymi ~ych służ±cy
63 m1, pl1 ~y ~ego ~emu ~ego ~ym ~ym ~y *~y ~e ~ych ~ym ~ymi ~ych chory; niektórzy
64 pl1               ~o ~o ~a ~u ~em ~u państwo

Rzeczowniki niemęskoosobowe
  lp lm  
M D C B N Ms W MBW D C N Ms
rzeczowniki męskożywotne
65 m2 ~0 ~a ~owi ~a ~em *~e *~e ~e ~ów ~om ~ami ~ach kontredans
66 m2 ~0 ~a ~owi ~a ~em *~e *~e ~y ~ów ~om ~ami ~ach gad, muł, tur, rybołów, sokół, upiór, suseł, koliber, giez, szczygieł, w±gier, kozioł
67 m2 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~e ~i ~om ~ami ~ach słoń, cygaj, żółw, goryl, podwój, goł±b, mól, truteń, rubel, szkarłupień, bargiel
68 m2 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~e ~i ~om ~mi ~ach koń
69 m2 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~e ~ów ~om ~ami ~ach mi¶, wij, wab, sykl, rydz, kozodój, dureń, opel, piesiec, topień, Węgiel, tasiemiec
70 m2 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~e ~y ~om ~ami ~ach węgorz, w±ż, zaj±c
71 m2 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~i ~ów ~om ~ami ~ach ptak, raróg, kotek
72 m2 ~0 ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~y ~ów ~om ~ami ~ach duch
73 m2 ~0 ~a ~u ~a ~em *~e *~e ~y ~ów ~om ~ami ~ach kot, lew, diabeł, pies, orzeł, osioł
74 m2 ~0 ~i ~i ~0 ~i ~0 ~i ~i ~om ~ami ~ach ¶wi±tobliwo¶ć
75 m2 ~0 ~u ~owi ~u ~em *~e *~e ~y ~ów ~om ~ami ~ach wół
76 m2 ~a ~i ~i ~i ~o ~e ~i ~om ~ami ~ach eminencja, papla
77 m2 ~a ~y *~e *~e ~o ~y ~ów ~om ~ami ~ach satelita
78 m2 ~i ~ego ~emu ~ego ~im ~im ~i ~e ~ich ~im ~imi ~ich zbójnicki
79 m2 ~o ~a ~owi ~a ~em ~u ~u ~e ~ów ~om ~ami ~ach Reksio
80 m2 ~y ~ego ~emu ~ego ~ym ~ym ~y ~e ~ych ~ym ~ymi ~ych chodzony, Merkury
rzeczowniki męskonieżywotne
81 m3, pl2 ~0 ~a ~owi ~0 ~em *~e *~e ~y ~ów ~om ~ami ~ach bat, chochoł, ser, z±b, Kikół, wór, bęben, węzeł, sweter, owies, kieł, w±gier, kocioł, wszech¶wiat, ko¶ciół; wczasy, Orły, wagary
82 m3 ~0 ~a ~owi ~0 ~em ~u ~u ~e ~i ~om ~ami ~ach cień, wierzej, modrzew, bal, gwóĽdĽ, tułów, mięsień, mebel, pień, węgiel, przeddzień*, tydzień*
83 m3 ~0 ~a ~owi ~0 ~em ~u ~u ~e ~i ~om ~mi ~ach li¶ć
84 m3, pl2 ~0 ~a ~owi ~0 ~em ~u ~u ~e ~ów ~om ~ami ~ach kić, maj, korab, koc, słój, Racibórz, styczeń, koniec, grudzień, lipiec, bniec*; dzieje, lejce
85 m3 ~0 ~a ~owi ~0 ~em ~u ~u ~e ~y ~om ~ami ~ach wiersz, nóż, miesi±c
86 m3 ~0 ~a ~owi ~0 ~em ~u ~u ~e ~y ~om ~mi ~ach pieni±dz
87 m3 ~0 ~a ~owi ~0 ~em ~u ~u ~i ~i ~om ~ami ~ach ¶mieć, dzień
88 m3, pl2 ~0 ~a ~owi ~0 ~em ~u ~u ~i ~ów ~om ~ami ~ach kajak, Tworóg, młotek; obcęgi
89 m3, pl2 ~0 ~a ~owi ~0 ~em ~u ~u ~y ~ów ~om ~ami ~ach miech; Tychy
90 m3 ~0 ~a ~u ~0 ~em *~e *~e ~y ~ów ~om ~ami ~ach łeb, ¶wiat
91 m3 ~0 ~u ~owi ~0 ~em *~e *~e ~a ~ów ~om ~ami ~ach cud, epejsodion*
92 m3, pl2 ~0 ~u ~owi ~0 ~em *~e *~e ~e ~ów ~om ~ami ~ach seans; finanse
93 m3 ~0 ~u ~owi ~0 ~em *~e *~e ~y ~ów ~om ~ami ~ach sad, wał, mur, d±b, dół, bór, sen, klajster, cukier, chrzest*, kwiat, wiatr, popiół
94 m3 ~0 ~u ~owi ~0 ~em *~e ~u ~y ~ów ~om ~ami ~ach lud
95 m3 ~0 ~u ~owi ~0 ~em ~u ~u ~e ~i ~om ~ami ~ach tytoń, olej, szczaw, lokal, nabój, nów, fuzel, dziegieć, margiel
96 m3 ~0 ~u ~owi ~0 ~em ~u ~u ~e ~ów ~om ~ami ~ach gaj, bal, owoc, rój, kruszec, nikiel
97 m3 ~0 ~u ~owi ~0 ~em ~u ~u ~e ~y ~om ~ami ~ach bagaż
98 m3 ~0 ~u ~owi ~0 ~em ~u ~u ~i ~ów ~om ~ami ~ach brzeg, rok, próg, statek
99 m3 ~0 ~u ~owi ~0 ~em ~u ~u ~y ~ów ~om ~ami ~ach dom, dach, mech
100 m3 ~i ~ego ~emu ~i ~im ~im ~i ~e ~ich ~im ~imi ~ich polski
101 m3 ~o ~a ~owi ~o ~em ~u ~u ~e ~ów ~om ~ami ~ach brzusio
102 m3, pl2 ~y ~ego ~emu ~y ~ym ~ym ~y ~e ~ych ~ym ~ymi ~ych luty, dobry; niektóre
rzeczowniki nijakie
103 n ~e ~a ~u ~e ~em ~u ~e ~a ~0 ~om ~ami ~ach danie, staje, wesele, słońce, nasienie*, przysłowie, pole, morze, ziele*
104 n, pl2 ~e ~a ~u ~e ~em ~u ~e ~a ~i ~om ~ami ~ach narzędzie, Skopie, obuwie, wole; trzewia, oskrzela
105 n, pl2 ~e ~a ~u ~e ~em ~u ~e ~a ~ów ~om ~ami ~ach ¶lepie, mikropyle, g±szcze
106 n ~e ~a ~u ~e ~em ~u ~e ~a ~y ~om ~ami ~ach pn±cze; Krowodrza
107 n, pl2 ~e ~e ~e ~e ~e ~e ~e ~a ~ów ~om ~ami ~ach regale*
108 n, pl2 ~e ~ego ~emu ~e ~em ~em ~e ~e ~ich ~im ~imi ~ich Krakowskie; Końskie
109 n ~e ~ego ~emu ~e ~em ~em ~e ~e ~ych ~ym ~ymi ~ych Zakopane, Białe, Dobre
110 n ~e ~ego ~emu ~e ~im ~im ~e ~e ~ich ~im ~imi ~ich pańskie, tanie
111 n ~e ~ego ~emu ~e ~ym ~ym ~e ~e ~ych ~ym ~ymi ~ych młode, małe, dobre, cudze
112 n, pl2 ~a ~u ~em ~u ~a ~0 ~om ~ami ~ach imię*, cielę*; r±częta
113 n, pl2 ~o ~a ~u ~o ~em *~e ~o ~a ~0 ~om ~ami ~ach udo, działo, zero, niebo*, słowo, koło, dno, tło, żebro, okno, szkło, gniazdo, ciało, ¶wiatło; usta, wrota, koła, drwa, gusła
114 n, pl2 ~o ~a ~u ~o ~em *~e ~o ~a ~ów ~om ~ami ~ach wygwizdowo, cudo; aktywa
115 n, pl2 ~o ~a ~u ~o ~em ~u ~o ~a ~0 ~om ~ami ~ach echo, wojsko, jajo, molo, płuco, dobro, zło, jabłko, jajco; Łaziska, jasełka
116 n ~o ~a ~u ~o ~em ~u ~o ~a ~ów ~om ~ami ~ach psisko, pysio, studio, gor±co, wideo
117 n ~o ~a ~u ~o ~em ~u ~o ~i ~i ~om ~mi ~ach dziecko*
118 n ~o ~a ~u ~o ~em ~u ~o ~y ~u ~om ~ami ~ach ucho*, oko*
119 n, pl2 ~um ~um ~um ~um ~um ~um ~um ~a ~ów ~om ~ami ~ach wotum; polonika, realia, miscellanea
rzeczowniki żeńskie
120 ż ~0 ~i ~i ~0 ~i ~0 ~e ~i ~om ~ami ~ach córu¶
121 ż ~0 ~i ~i ~0 ~i ~i ~e ~i ~om ~ami ~ach o¶, kolej, Gołdap, k±piel, łódĽ, gł±b, sól, płeć, konew, wie¶, żagiew
122 ż, pl2 ~0 ~i ~i ~0 ~i ~i ~e ~i ~om ~mi ~ach dłoń; sanie
123 ż, pl2 ~0 ~i ~i ~0 ~i ~i ~i ~i ~om ~ami ~ach sieć, my¶l, brew, cze¶ć*; wnętrzno¶ci, drzwi
124 ż ~0 ~i ~i ~0 ~i ~i ~i ~i ~om ~mi ~ach ko¶ć
125 ż ~0 ~y ~y ~0 ~y ~y ~e ~y ~om ~ami ~ach noc, uprz±ż
126 ż ~0 ~y ~y ~0 ~y ~y ~y ~y ~om ~ami ~ach mysz, wesz
127 ż ~a ~ej ~ej ~ej ~a ~e ~ich ~im ~imi ~ich Płaska, ¶rednia
128 ż, pl2 ~a ~ej ~ej ~ej ~a ~e ~ych ~ym ~ymi ~ych położna, trwała, Dobra, Sucha, służ±ca; drobne
129 ż ~a ~ej ~ej ~ej ~o ~e ~ych ~ym ~ymi ~ych królowa
130 ż ~a ~i *~e *~e ~o *~e ~0 ~om ~ami ~ach ręka
131 ż, pl2 ~a ~i *~e *~e ~o ~i ~0 ~om ~ami ~ach apteka, droga, matka; Kluki, sanki
132 ż ~a ~i *~e *~e ~u ~i ~0 ~om ~ami ~ach mamu¶ka
133 ż, pl2 ~a ~i ~i ~i ~o ~e ~0 ~om ~ami ~ach ¶winia, szyja, ziemia, fala, zbroja, rola, muszla; Banie, pomyje
134 ż *~a ~i ~i *~ę *~± ~i *~o *~e ~0 *~om *~ami *~ach stajnia, suknia
135 ż, pl2 ~a ~i ~i ~i ~o ~e ~i ~om ~ami ~ach bazia, boja, lilia, opcja, głębia, butla, idea; spodnie, wierzeje, ferie, grabie, gę¶le
136 ż ~a ~i ~i ~i ~u ~e ~0 ~om ~ami ~ach Ania, Maja, Ola
137 ż ~a ~i ~i ~i ~u ~e ~i ~om ~ami ~ach wnusia
138 ż ~a ~y *~e *~e ~o ~e ~0 ~om ~ami ~ach szansa
139 ż, pl2 ~a ~y *~e *~e ~o ~y ~0 ~om ~ami ~ach kobieta, siła, nora, mucha, doba, szkoła, siostra, ćma, miotła, kołdra, panna, igła, gra, gwiazda, wiara; Prusy, pakuły, Tatry, Czechy, Ciepłowody, łyżwy, widły, Suchożebry
140 pl2               ~y ~0 ~om ~ami ~ech Włochy, Węgry, Niemcy
141 ż ~a ~y *~e *~e ~o ~y ~ów ~om ~ami ~ach nuda
142 ż ~a ~y ~i ~i ~o ~y ~i ~om ~ami ~ach statua
143 ż, pl2 ~a ~y ~y ~y ~o ~e ~0 ~om ~ami ~ach ulica, zorza, komża, owca; Kielce, Strzelce, szczypce
144 ż, pl2 ~a ~y ~y ~y ~o ~e ~y ~om ~ami ~ach sadza; nosze
145 ż ~i ~i ~i ~i ~i ~e ~0 ~om ~ami ~ach pani
146 ż ~i ~i ~i ~i ~i ~e ~0 ~om ~ami ~ach bogini

Ilo¶ć typów odmiany

rodzaj  
męskoosobowy (m1) 64
męskożywotny (m2) 16
męskonieżywotny (m3) 22
nijaki (n) 17
żeński (ż) 27

Porównanie typów odmian rzeczowników męskich różnych rodzajów
  lp lm
m1 m2 m3 M(B) D(B) C N Ms W Mx/M(B)W D(B) C N Ms
    91 ~0 ~u ~owi ~em *~e *~e ~a ~ów ~om ~ami ~ach
  65 92 ~0 ~a, ~u ~owi ~em *~e *~e ~e ~ów ~om ~ami ~ach
1     ~0 ~a ~owi ~em *~e *~e ~y ~0 ~om ~ami ~ach
2, 3, 4, 5 66, 75 81, 93 ~0 ~a, ~u ~owi ~em *~e *~e ~y ~ów ~om ~ami ~ach
    94 ~0 ~u ~owi ~em *~e ~u ~y ~ów ~om ~ami ~ach
6     ~0 ~a ~owi ~em ~u *~e ~e ~ów ~om ~ami ~ach
7     ~0 ~a ~owi ~em ~u ~u ~e ~0 ~om ~mi ~ach
8 67 82, 95 ~0 ~a, ~u ~owi ~em ~u ~u ~e ~i ~om ~ami ~ach
9 68 83 ~0 ~a ~owi ~em ~u ~u ~e ~i ~om ~mi ~ach
10, 13, 16 69 84, 96 ~0 ~a, ~u ~owi ~em ~u ~u ~e ~ów ~om ~ami ~ach
11 70 85, 97 ~0 ~a, ~u ~owi ~em ~u ~u ~e ~y ~om ~ami ~ach
    86 ~0 ~a ~owi ~em ~u ~u ~e ~y ~om ~mi ~ach
    87 ~0 ~a ~owi ~em ~u ~u ~i ~i ~om ~ami ~ach
14, 17 71 88, 98 ~0 ~a, ~u ~owi ~em ~u ~u ~i ~ów ~om ~ami ~ach
12, 15 72 89, 99 ~0 ~a, ~u ~owi ~em ~u ~u ~y ~ów ~om ~ami ~ach
18     ~0 ~a ~u ~em *~e *~e ~y *~i *~om *~mi *~ach
19 73 90 ~0 ~a ~u ~em *~e *~e ~y ~ów ~om ~ami ~ach
20     ~0 ~a ~u ~em ~u *~e ~e *~y *~om *~mi *~ach
21, 24     ~0 ~a ~u ~em ~u *~e ~e ~ów ~om ~ami ~ach
22     ~0 ~a ~u ~em ~u *~e ~i ~ów ~om ~ami ~ach
23     ~0 ~a ~u ~em ~u *~e ~y ~ów ~om ~ami ~ach
25     ~0 ~i ~i ~i ~i ~e ~ów ~om ~ami ~ach
26     ~0 ~i ~i ~i ~i ~e ~ów ~om ~ami ~ach
  74   ~0 ~i ~i ~i ~0 ~i ~i ~om ~ami ~ach
27     ~a ~ego ~emu ~im ~o ~e ~ów ~om ~ami ~ach
28, 30     ~a ~i *~e *~e ~o ~i ~ów ~om ~ami ~ach
29     ~a ~i *~e *~e ~o ~i ~0 ~om ~ami ~ach
31 76   ~a ~i ~i ~i ~o ~e ~i ~om ~ami ~ach
32, 33     ~a ~i ~i ~i ~o ~e ~ów ~om ~ami ~ach
34     ~a ~i ~i ~i ~u ~e ~ów ~om ~ami ~ach
35     ~a ~y *~e *~e ~o ~y ~0 ~om ~ami ~ach
36, 37, 38 77   ~a ~y *~e *~e ~o ~y ~ów ~om ~ami ~ach
39     ~a ~y ~i ~i ~o ~y ~ów ~om ~ami ~ach
40, 41, 42     ~a ~y ~y ~y ~o ~e ~ów ~om ~ami ~ach
43     ~e ~ego ~emu ~em ~em ~e ~e ~ów ~om ~ami ~ach
44     ~a ~u ~em ~u ~a ~0 ~om ~ami ~ach
45, 46, 47 78 100 ~i ~ego ~emu ~im ~im ~i ~e ~ich ~im ~imi ~ich
48, 50     ~o ~a ~owi ~em *~e ~o ~y ~ów ~om ~ami ~ach
49     ~o ~a ~owi ~em *~e ~o ~a ~ów ~om ~ami ~ach
51, 52     ~o ~a ~owi ~em ~u ~o ~e ~ów ~om ~ami ~ach
53     ~o ~a ~owi ~em ~u ~u ~a ~ów ~om ~ami ~ach
54 79 101 ~o ~a ~owi ~em ~u ~u ~e ~ów ~om ~ami ~ach
55     ~o ~a ~owi ~em ~u ~u ~i ~ów ~om ~ami ~ach
56, (64)     ~o ~a ~u ~em ~u ~o ~a ~ów ~om ~ami ~ach
57     ~o ~i *~e *~e ~o ~i ~ów ~om ~ami ~ach
58     ~o ~y *~e *~e ~o ~y ~ów ~om ~ami ~ach
59     ~o ~y ~y ~y ~o ~e ~ów ~om ~ami ~ach
60, 61, 62, 63 80 102 ~y ~ego ~emu ~ym ~ym ~y ~e ~ych ~ym ~ymi ~ych

W tabeli pominięto formy biernika liczby pojedynczej rzeczowników, u których przypadek ten różni się zarówno od mianownika, jak i od dopełniacza. W kolumnie opisanej Mx/M(B)W podano końcówki form deprecjatywnych mianownika liczby mnogiej rzeczowników męskoosobowych, ponieważ formy te s± porównywalne z mianownikiem liczby mnogiej w pozostałych rodzajach męskich. Forma mianownika niedeprecjatywnego nie została uwzględniona.M mianownik
D dopełniacz
C celownik
B biernik
N narzędnik
Ms miejscownik
W wołacz
Mx forma deprecjatywna mianownika i wołacza

Symboli podwójnych używa się, gdy formy dwóch przypadków s± jednakowe, np. MW oznacza mianownik i wołacz.


Ci±g dalszy: szczegółowe tablice deklinacji


Strona głównaGramatyka polska

2011-10-07