Distribution of nominal endings in a chart

Part one

Previous partBack to the first page

M D C B N Ms W sg. – M D C B N Ms W pl.

Remark: everywhere below the term “adjectives” means also numerals and pronouns with adjectival declension (e.g. sam, wszystek, mój, nasz, jeden, pierwszy). Remaining pronouns were skipped because of exceptional endings in their declension.


Nominative singular
The form of the nom.sg. of substantives is their dictionary form. Adjectives and some other first names create separate forms of nom.sg. of neuter and feminine gender from the dictionary form.
ZERO most m substs. sąsiad, kot, gość
f conson substs., 6–11 cl. kość, kolej, głąb, sól, mysz
m-pers. substantive, f decl. mość mość, waszmość
masculine adjectives, short forms wesół, zdrów, ciekaw, sam, jeden, wszystek, mój
~o some m substs. gauczo, maestro, Mieszko; Reksio; brzusio
some m-pers. substs., f decl. Fredro, Jagiełło, Kościuszko, tato
most n substs. słowo, jajo, płuco
some n adjectives, short forms samo, wszystko, jedno
~e* many n substs., 6–11 cl. danie, staje, ślepie, pole, morze
m-pers. substantive książę książę
n substs. with ~eń~, ~ęć~ imię, cielę
~um n substs. of foreign origin wotum, akwarium, muzeum
~a most f substs. kobieta
m-pers. substs., f decl. hrabia, poeta, sędzia
m-anim. substs., f decl. satelita, ekscelencja
f adjectives młoda, droga, tania, głupia, duża, sama, jedna
f substs., adj. decl. położna, królowa
~i several f substs., 6 cl. bogini, pani
m adjectives, 5–10 cl. drogi, tani, głupi, sokoli
m-pers. substs., adj. decl., 5–10 cl. wojski, bliźni, efendi, rabbi, podstoli
~y m adjectives, 1–4 and 11 cl. młody, wesoły, stary, cichy, świeży, duży
m substs., adj. decl., 1–4 and 11 cl. biegły, wikary, służący; chodzony, złoty; luty
~e** n adjectives wesołe, drogie, głupie, duże, moje, nasze
some m-pers. substs., adj. decl. Linde
n substs., adj. decl. młode, Zakopane, Krakowskie

Genitive singular
~a m-pers. substs. sąsiada
m-anim. substs. kota
many m-inanim. substs., including tool names bata
n substs. słowa, pola, imienia, cielęcia
~u m-anim. substs. bawół, wół bawołu, wołu
most m-inanim. substs. sadu
~um n substs., nom.sg. ~um wotum, akwarium
~y f substs., 1–4, 11, 12 cl. kobiety, siły, siostry, muchy, ulicy, myszy, statuy
m-pers. substs., f decl., 1–4, 11 cl. poety, taty, kameduły, psychiatry, klechy, bacy
m-anim. substs., f decl., 1–4, 11 cl. satelity
~i f substs., 5–10, 13 cl. drogi, świni, pani, szyi, opcji, ziemi, fali, idei
m-pers, substs., f decl., 5–8, 10 cl. kolegi, dziadzi, kaznodziei, Arii, cieśli, mości
m-anim. substs., f decl., 5–8, 10 cl. ekscelencji
~ego** m and n adjectives młodego, drogiego, taniego, jednego, mojego
m and n substs., adj. decl. myśliwego; złotego; lutego; młodego
m-pers. substs. sędzia, hrabia sędziego, hrabiego
~ej** f adjectives młodej, drogiej, taniej, jednej, mojej
f substs., adj. decl. położnej, królowej

Dative singular
~owi most m substs. sąsiadowi, gadowi, sadowi
~u a number of m-pers. substs. bogu, bratu, chłopu, chłopcu, czartu, czortu, diabłu, katu, księdzu, księciu, ojcu, panu
m-anim. substs. kot, lew, pies kotu, lwu, psu
m-inanim. substs. łeb, świat łbu, światu
n substs. słowu, polu, imieniu, cielęciu
~um n substs., nom.sg. ~um wotum, akwarium
~e* f substs., 1–5 cl. kobiecie, sile, siostrze, drodze, musze
m-pers. substs., f decl., 1–5 cl. poecie, kamedule, psychiatrze, koledze, klesze
m-anim. substs., f decl., 1–5 cl. satelicie
~i f substs., 6–10, 12, 13 cl. świni, pani, osi, lilii, opcji, ziemi, fali, statui, idei
m-pers, substs., f decl., 6–10 cl. dziadzi, kaznodziei, Arii, cieśli, mości
m-anim. substs., f decl., 6–10 cl. ekscelencji
~y f substs., 11 cl. ulicy, myszy
m-pers. substs., f decl., 11 cl. bacy, łowcy
~emu** m and n adjectives młodemu, drogiemu, taniemu, jednemu, mojemu
m and n substs., adj. decl. myśliwemu; złotemu; lutemu; młodemu
m-pers. substs. sędzia, hrabia sędziemu, hrabiemu
~ej** f adjectives młodej, drogiej, taniej, jednej, mojej
f substs., adj. decl. położnej, królowej

Accusative singular
~a m-pers. and m-anim. substs. (=D) sąsiada; kota
~u m-anim. substs. bawół, wół (=D) bawołu, wołu
ZERO m-inanim. substs. (=M) sad
f conson substs. (=M) oś, kolej, głąb, sól, mysz
some m-inanim. adjectives, short forms (=M) sam, jeden, wszystek, mój
~o m-inanim. substs., nom.sg. ~o (=M) brzusio
most n substs. (=M) słowo, jajo, płuco
some n adjectives, short forms (=M) samo, wszystko, jedno
~e* n substs., nom.sg. ~e (=M) danie, staje, ślepie, pole, morze
n substs., nom.sg. (=M) imię, cielę
most f substs. kobietę, boginię
m-pers, substs., f decl. poetę, tatę, dziadzię
m-anim. substs., f decl. satelitę, ekscelencję
~um n substs., nom.sg. ~um (=M) wotum, akwarium
~i m-pers. substantive, f decl. mość (=D) mości, waszmości
m-inanim. adjectives, 5–10 cl. (=M) drogi, tani, głupi, sokoli
~ego** m-pers. and m-anim. adjectives (=D) młodego, drogiego, taniego, jednego, mojego
m-pers. substs., adj. decl. (=D) myśliwego, wojskiego
m-pers. substs. sędzia, hrabia (=D) sędziego, hrabiego
m-pers. substs., adj. decl. (=D) chodzonego, złotego
~y m-inanim. adjectives, 1–4, 11 cl. (=M) młody, wesoły, stary, cichy, świeży, duży
m-inanim. substs., adj. decl. (=M) luty
~e** n adjectives (=M) wesołe, drogie, głupie, duże, moje, nasze
n substs., adj. decl. (=M) młode, Zakopane
f adjectives młodą, drogą, tanią, głupią, dużą, samą, jedną
f substs., adj. decl. położną, królową
f substantive pani panią

Instrumental singular
~em** m and n substs. sąsiadem, Polakiem; kotem; sadem; słowem
m-pers. substs., adj. decl., nom.sg. ~e Lindem
geogr. names – n substs., adj. decl. Zakopanem, Krakowskiem
~um n substs., nom.sg. ~um wotum, akwarium
f substs. kobietą, panią, osią
m-pers. substs., f decl. poetą, tatą, sędzią, mością
m-anim. substs., f decl. ekscelencją, satelitą
f adjectives młodą, drogą, tanią, głupią, dużą, samą, jedną
f substs., adj. decl. położną, królową
~ym m and n adjectives, 1–4, 11 cl. młodym, wesołym, starym, cichym, świeżym
m and n substs., adj. decl., 1–4, 11 cl. myśliwym, biegłym; złotym; lutym; młodym
~im m and n adjectives, 5–10 cl. drogim, tanim, głupim, sokolim, moim
m-pers. substs., adj. decl., 5–10 cl. wojskim, bliźnim, effendim, rabbim, podstolim

Locative singular
~e* m and n substs., 1–3 cl. sąsiedzie, liderze; kocie, wole; murze; świetle
f substs., 1–5 cl. (=C) kobiecie, sile, siostrze, drodze, musze
m-pers. substs., f decl., 1–5 cl. (=C) tacie, kamedule, psychiatrze, koledze, klesze
m-anim. substs., f decl., 1–5 cl. (=C) satelicie
~u m and n substs., 4–11 cl. lekarzu; żółwiu; tytoniu, lokalu; echu, płucu
some m-pers. substs., 1 cl. (pan, syn) panu, synu
m-inanim. substantive, 1 cl. dom domu
n substs., 2, 3 cl. zło dobro złu, dobru
n substs., nom.sg. imieniu, cielęciu
~um n substs., nom.sg. ~um wotum, akwarium
~i f substs., 6–10, 12, 13 cl. (=C) świni, pani, osi, lilii, opcji, ziemi, fali, statui, idei
m-pers. substs., f decl., cl. 6–10 (=C) dziadzi, kaznodziei, Arii, cieśli, mości
m-anim. substs., f decl., cl. 6–10 (=C) ekscelencji
~y f substs., 11 cl. (=C) ulicy, myszy
m-pers. substs., f decl., 11 cl. (=C) bacy, łowcy
~ym m and n adjectives, 1–4, 11 cl. (=N) młodym, wesołym, starym, cichym, świeżym
m and n substs., adj. decl., 1–4, 11 cl. (=N) myśliwym, biegłym; złotym; lutym; młodym
~im m and n adjectives, 5–10 cl. (=N) drogim, tanim, głupim, sokolim, moim
m-pers. substs., adj. decl., 5–10 cl. (=N) wojskim, bliźnim, effendim, rabbim, podstolim
m-pers. substs. sędzia, hrabia sędzim, hrabim
~em** m-pers. substs., adj. decl., nom.sg. ~e (=N) Lindem
geogr. names – n substs., adj. decl. (=N) Zakopanem, Krakowskiem
~ej** f adjectives (=C) młodej, drogiej, taniej, jednej, mojej
f substs., adj. decl. (=C) położnej, królowej

Vocative singular
~e* m substs. 1–3 cl. panie, Hucule; kocie, wole; sadzie, wale, murze
m-pers. substs., 5 cl. bóg, variantly człowiek boże, człowiecze
some m-pers. substs., 11 cl. chłopcze, młodzieńcze, księże, ojcze, starcze
n substs., nom.sg. ~e (=M) danie, staje, ślepie, pole, morze
~u m substs., 4–11 cl. Włochu, szewcu; ptaku, rublu; pokoju, bagażu
m-pers. substantive, 1 cl. syn synu
m-inanim. substs., 1 cl. dom, lud domu, ludu
diminutive f substs. mamuśku, wnusiu, Aniu, Maju, Olu
diminutive m-pers. substs., f decl., 6 cl. dziadziu
~o m-pers. substs., 1–3 cl, nom.sg. ~o (=M) maestro, mikado
most n substs. (=M) słowo, jajo, płuco
most f substs. kobieto
m-pers, substs., f decl. poeto, tato, kameduło, psychiatro, sędzio
m-anim. substs., f decl. ekscelencjo, satelito
some n adjectives, short forms (=M) samo, wszystko, jedno
some f substs., adj. decl. królowo
m-pers. substantive książę (=M) książę
n substs., nom.sg. (=M) imię, cielę
~um n substs., nom.sg. ~um (=M) wotum, akwarium
~i f substs., nom.sg. ~i (=M) bogini, pani
f conson substs., 6–10 cl. osi, kolei, głębi, soli
m-pers. substantive, f decl. mość mości, waszmości
m adjectives, 5–10 cl. (=M) drogi, tani, głupi, sokoli
m-pers. substs., adj. decl., 5–10 cl. (=M) wojski, bliźni, effendi, rabbi, podstoli
~y f conson substs., 11 cl. nocy, rzeczy
m adjectives, 1–4, 11 cl. (=M) młody, wesoły, stary, cichy, świeży, duży
m substs., adj. decl., 1–4, 11 cl. (=M) myśliwy, służący; chodzony, złoty; luty
~e** n adjectives (=M) wesołe, drogie, głupie, duże, moje, nasze
some m-pers. substs., adj. decl. (=M) Linde
n substs., adj. decl. (=M) młode, Zakopane
~a f adjectives (=M) młoda, droga, tania, głupia, duża, sama, jedna
f substs., adj. decl. (=M) położna
ZERO some m adjectives, short forms (=M) sam, jeden, wszystek, mój

WARNING!
Before the endings ~e*, ~ech*, ~ema* changes of consonants (sometimes also vowels) occur.
Before the endings ~e**, ~ego**, ~ej**, ~emu**, ~em** no changes occur, except the change k, g : ki, gi.


Continuation


Main pagePolish grammar

2008-02-21