Tables of inflection by Jan Tokarski

Conjugation

Previous partBack to the first page

Conjugation group I

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive ~ać czytać
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. ~am czytam
        2. ~asz czytasz
        3. ~a czyta
    pl. 1. ~amy czytamy
        2. ~acie czytacie
        3. ~ają czytają
 3. Imperative mode
    sg. 2. ~aj czytaj
    pl. 1. ~ajmy czytajmy
        2. ~ajcie czytajcie
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~ający czytający
    adverbial ~ając czytając
 5. Past tense
    sg. m ~ał czytał
        f ~ała czytała
        n ~ało czytało
    pl. m-pers. ~ali czytali
        f-obj. ~ały czytały
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m  
    pl. nom. m-pers.  
 7. Anterior participle (pf) ~awszy (przeczytawszy)
 8. Passive participle
    sg. nom. m ~any czytany
    pl. nom. m-pers. ~ani czytani
 9. Impersonal past form ~ano czytano
10. Gerund ~anie czytanie

Conjugation group II

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive ~eć rozumieć
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. ~em rozumiem
        2. ~esz rozumiesz
        3. ~e rozumie
    pl. 1. ~emy rozumiemy
        2. ~ecie rozumiecie
        3. ~eją rozumieją
 3. Imperative mode
    sg. 2. ~ej rozumiej
    pl. 1. ~ejmy rozumiejmy
        2. ~ejcie rozumiejcie
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~ejący rozumiejący
    adverbial ~ejąc rozumiejąc
 5. Past tense
    sg. m ~ał rozumiał
        f ~ała rozumiała
        n ~ało rozumiało
    pl. m-pers. ~eli rozumieli
        f-obj. ~ały rozumiały
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m  
    pl. nom. m-pers.  
 7. Anterior participle (pf) ~awszy (zrozumiawszy)
 8. Passive participle
    sg. nom. m ~any rozumiany
    pl. nom. m-pers. ~ani rozumiani
 9. Impersonal past form ~ano rozumiano
10. Gerund ~enie rozumienie

Conjugation group III

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive ~eć posmutnieć
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. ~eję posmutnieję
        2. ~ejesz posmutniejesz
        3. ~eje posmutnieje
    pl. 1. ~ejemy posmutniejemy
        2. ~ejecie posmutniejecie
        3. ~eją posmutnieją
 3. Imperative mode
    sg. 2. ~ej posmutniej
    pl. 1. ~ejmy posmutniejmy
        2. ~ejcie posmutniejcie
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~ejący (smutniejący)
    adverbial ~ejąc (smutniejąc)
 5. Past tense
    sg. m ~ał posmutniał
        f ~ała posmutniała
        n ~ało posmutniało
    pl. m-pers. ~eli posmutnieli
        f-obj. ~ały posmutniały
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m ~ały posmutniały
    pl. nom. m-pers. ~ali posmutniali
 7. Anterior participle (pf) ~awszy posmutniawszy
 8. Passive participle
    sg. nom. m  
    pl. nom. m-pers.  
 9. Impersonal past form ~ano posmutniano
10. Gerund ~enie posmutnienie

Conjugation group IV

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive ~ować atakować
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. ~uję atakuję
        2. ~ujesz atakujesz
        3. ~uje atakuje
    pl. 1. ~ujemy atakujemy
        2. ~ujecie atakujecie
        3. ~ują atakują
 3. Imperative mode
    sg. 2. ~uj atakuj
    pl. 1. ~ujmy atakujmy
        2. ~ujcie atakujcie
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~ujący atakujący
    adverbial ~ując atakując
 5. Past tense
    sg. m ~ował atakował
        f ~owała atakowała
        n ~owało atakowało
    pl. m-pers. ~owali atakowali
        f-obj. ~owały atakowały
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m  
    pl. nom. m-pers.  
 7. Anterior participle (pf) ~owawszy (zaatakowawszy)
 8. Passive participle
    sg. nom. m ~owany atakowany
    pl. nom. m-pers. ~owani atakowani
 9. Impersonal past form ~owano atakowano
10. Gerund ~owanie atakowanie

Conjugation group Va

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive ~nąć ciągnąć
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. ~nę ciągnę
        2. ~niesz ciągniesz
        3. ~nie ciągnie
    pl. 1. ~niemy ciągniemy
        2. ~niecie ciągniecie
        3. ~ną ciągną
 3. Imperative mode
    sg. 2. ~nij ciągnij
    pl. 1. ~nijmy ciągnijmy
        2. ~nijcie ciągnijcie
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~nący ciągnący
    adverbial ~nąc ciągnąc
 5. Past tense
    sg. m ~nął ciągnął
        f ~nęła ciągnęła
        n ~nęło ciągnęło
    pl. m-pers. ~nęli ciągnęli
        f-obj. ~nęły ciągnęły
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m  
    pl. nom. m-pers.  
 7. Anterior participle (pf) ~nąwszy (wyciągnąwszy)
 8. Passive participle
    sg. nom. m ~nięty ciągnięty
    pl. nom. m-pers. ~nięci ciągnięci
 9. Impersonal past form ~nięto ciągnięto
10. Gerund ~nięcie ciągnięcie

Conjugation group Vb

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive ~nąć wysunąć
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. ~nę wysunę
        2. ~niesz wysuniesz
        3. ~nie wysunie
    pl. 1. ~niemy wysuniemy
        2. ~niecie wysuniecie
        3. ~ną wysuną
 3. Imperative mode
    sg. 2. wysuń
    pl. 1. ~ńmy wysuńmy
        2. ~ńcie wysuńcie
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~nący (sunący)
    adverbial ~nąc (sunąc)
 5. Past tense
    sg. m ~nął wysunął
        f ~nęła wysunęła
        n ~nęło wysunęło
    pl. m-pers. ~nęli wysunęli
        f-obj. ~nęły wysunęły
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m  
    pl. nom. m-pers.  
 7. Anterior participle (pf) ~nąwszy wysunąwszy
 8. Passive participle
    sg. nom. m ~nięty wysunięty
    pl. nom. m-pers. ~nięci wysunięci
 9. Impersonal past form ~nięto wysunięto
10. Gerund ~nięcie wysunięcie

Conjugation group Vc

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive ~nąć chudnąć
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. ~nę chudnę
        2. ~niesz chudniesz
        3. ~nie chudnie
    pl. 1. ~niemy chudniemy
        2. ~niecie chudniecie
        3. ~ną chudną
 3. Imperative mode
    sg. 2. ~nij chudnij
    pl. 1. ~nijmy chudnijmy
        2. ~nijcie chudnijcie
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~nący chudnący
    adverbial ~nąc chudnąc
 5. Past tense
    sg. m chudł
        f ~ła chudła
        n ~ło chudło
    pl. m-pers. ~li chudli
        f-obj. ~ły chudły
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m ~ły (wychudły)
    pl. nom. m-pers. ~li (wychudli)
 7. Anterior participle (pf) ~łszy (wychudłszy)
 8. Passive participle
    sg. nom. m ~nięty (obrośnięty)
    pl. nom. m-pers. ~nięci (obrośnięci)
 9. Impersonal past form ~nięto chudnięto
10. Gerund ~nięcie chudnięcie

Conjugation group VIa

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive ~ić chwalić
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. chwalę
        2. ~isz chwalisz
        3. ~i chwali
    pl. 1. ~imy chwalimy
        2. ~icie chwalicie
        3. chwalą
 3. Imperative mode
    sg. 2. endingless chwal
    pl. 1. ~my chwalmy
        2. ~cie chwalcie
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~ący chwalący
    adverbial ~ąc chwaląc
 5. Past tense
    sg. m ~ił chwalił
        f ~iła chwaliła
        n ~iło chwaliło
    pl. m-pers. ~ili chwalili
        f-obj. ~iły chwaliły
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m  
    pl. nom. m-pers.  
 7. Anterior participle (pf) ~iwszy (pochwaliwszy)
 8. Passive participle
    sg. nom. m ~ony chwalony
    pl. nom. m-pers. ~eni chwaleni
 9. Impersonal past form ~ono chwalono
10. Gerund ~enie chwalenie

Conjugation group VIb

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive ~yć mierzyć
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. mierzę
        2. ~ysz mierzysz
        3. ~y mierzy
    pl. 1. ~ymy mierzymy
        2. ~ycie mierzycie
        3. mierzą
 3. Imperative mode
    sg. 2. endingless mierz
    pl. 1. ~my mierzmy
        2. ~cie mierzcie
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~ący mierzący
    adverbial ~ąc mierząc
 5. Past tense
    sg. m ~ył mierzył
        f ~yła mierzyła
        n ~yło mierzyło
    pl. m-pers. ~yli mierzyli
        f-obj. ~yły mierzyły
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m  
    pl. nom. m-pers.  
 7. Anterior participle (pf) ~ywszy (zmierzywszy)
 8. Passive participle
    sg. nom. m ~ony mierzony
    pl. nom. m-pers. ~eni mierzeni
 9. Impersonal past form ~ono mierzono
10. Gerund ~enie mierzenie

Conjugation group VIIa

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive ~eć cierpieć
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. cierpię
        2. ~isz cierpisz
        3. ~i cierpi
    pl. 1. ~imy cierpimy
        2. ~icie cierpicie
        3. cierpią
 3. Imperative mode
    sg. 2. endingless cierp
    pl. 1. ~my cierpmy
        2. ~cie cierpcie
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~ący cierpiący
    adverbial ~ąc cierpiąc
 5. Past tense
    sg. m ~ał cierpiał
        f ~ała cierpiała
        n ~ało cierpiało
    pl. m-pers. ~eli cierpieli
        f-obj. ~ały cierpiały
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m  
    pl. nom. m-pers.  
 7. Anterior participle (pf) ~awszy (wycierpiawszy)
 8. Passive participle
    sg. nom. m ~ani cierpiany
    pl. nom. m-pers. ~ani cierpiani
 9. Impersonal past form ~ano cierpiano
10. Gerund ~enie cierpienie

Conjugation group VIIb

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive ~eć usłyszeć
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. usłyszę
        2. ~ysz usłyszysz
        3. ~y usłyszy
    pl. 1. ~ymy usłyszymy
        2. ~ycie usłyszycie
        3. usłyszą
 3. Imperative mode
    sg. 2. endingless usłysz
    pl. 1. ~my usłyszmy
        2. ~cie usłyszcie
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~ący (słyszący)
    adverbial ~ąc (słysząc)
 5. Past tense
    sg. m ~ał usłyszał
        f ~ała usłyszała
        n ~ało usłyszało
    pl. m-pers. ~eli usłyszeli
        f-obj. ~ały usłyszały
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m  
    pl. nom. m-pers.  
 7. Anterior participle (pf) ~awszy usłyszawszy
 8. Passive participle
    sg. nom. m ~any usłyszany
    pl. nom. m-pers. ~ani usłyszani
 9. Impersonal past form ~ano usłyszano
10. Gerund ~enie usłyszenie

Conjugation group VIIIa

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive ~ywać zapisywać
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. ~uję zapisuję
        2. ~ujesz zapisujesz
        3. ~uje zapisuje
    pl. 1. ~ujemy zapisujemy
        2. ~ujecie zapisujecie
        3. ~ują zapisują
 3. Imperative mode
    sg. 2. ~uj zapisuj
    pl. 1. ~ujmy zapisujmy
        2. ~ujcie zapisujcie
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~ujący zapisujący
    adverbial ~ując zapisując
 5. Past tense
    sg. m ~ywał zapisywał
        f ~ywała zapisywała
        n ~ywało zapisywało
    pl. m-pers. ~ywali zapisywali
        f-obj. ~ywały zapisywały
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m  
    pl. nom. m-pers.  
 7. Anterior participle (pf) ~ywawszy (pozapisywawszy)
 8. Passive participle
    sg. nom. m ~ywany zapisywany
    pl. nom. m-pers. ~ywani zapisywani
 9. Impersonal past form ~ywano zapisywano
10. Gerund ~ywanie zapisywanie

Conjugation group VIIIb

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive ~iwać zaskakiwać
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. ~uję zaskakuję
        2. ~ujesz zaskakujesz
        3. ~uje zaskakuje
    pl. 1. ~ujemy zaskakujemy
        2. ~ujecie zaskakujecie
        3. ~ują zaskakują
 3. Imperative mode
    sg. 2. ~uj zaskakuj
    pl. 1. ~ujmy zaskakujmy
        2. ~ujcie zaskakujcie
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~ujący zaskakujący
    adverbial ~ując zaskakując
 5. Past tense
    sg. m ~iwał zaskakiwał
        f ~iwała zaskakiwała
        n ~iwało zaskakiwało
    pl. m-pers. ~iwali zaskakiwali
        f-obj. ~iwały zaskakiwały
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m  
    pl. nom. m-pers.  
 7. Anterior participle (pf) ~iwawszy (pozaskakiwaszy)
 8. Passive participle
    sg. nom. m ~iwany zaskakiwany
    pl. nom. m-pers. ~iwani zaskakiwani
 9. Impersonal past form ~iwano zaskakiwano
10. Gerund ~iwanie zaskakiwanie

Conjugation group IX

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive ~ać wiązać
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. wiążę
        2. ~esz wiążesz
        3. ~e wiąże
    pl. 1. ~emy wiążemy
        2. ~ecie wiążecie
        3. wiążą
 3. Imperative mode
    sg. 2. endingless wiąż
    pl. 1. ~my wiążmy
        2. ~cie wiążcie
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~ący wiążący
    adverbial ~ąc wiążąc
 5. Past tense
    sg. m ~ał wiązał
        f ~ała wiązała
        n ~ało wiązało
    pl. m-pers. ~ali wiązali
        f-obj. ~ały wiązały
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m  
    pl. nom. m-pers.  
 7. Anterior participle (pf) ~awszy (związawszy)
 8. Passive participle
    sg. nom. m ~any wiązany
    pl. nom. m-pers. ~ani wiązani
 9. Impersonal past form ~ano wiązano
10. Gerund ~anie wiązanie

Conjugation group Xa

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive bić
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. ~ję biję
        2. ~jesz bijesz
        3. ~je bije
    pl. 1. ~jemy bije
        2. ~jecie bijecie
        3. ~ją biją
 3. Imperative mode
    sg. 2. ~j bij
    pl. 1. ~jmy bijmy
        2. ~jcie bijcie
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~jący bijący
    adverbial ~jąc bijąc
 5. Past tense
    sg. m bił
        f ~ła biła
        n ~ło biło
    pl. m-pers. ~li bili
        f-obj. ~ły biły
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m  
    pl. nom. m-pers.  
 7. Anterior participle (pf) ~wszy (wybiwszy)
 8. Passive participle
    sg. nom. m ~ty bity
    pl. nom. m-pers. ~ci bici
 9. Impersonal past form ~to bito
10. Gerund ~cie bicie

Conjugation group Xb

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive lać
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. ~eję leję
        2. ~ejesz lejesz
        3. ~eje leje
    pl. 1. ~ejemy lejemy
        2. ~ejecie lejecie
        3. ~eją leją
 3. Imperative mode
    sg. 2. ~ej lej
    pl. 1. ~ejmy lejmy
        2. ~ejcie lejcie
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~ejący lejący
    adverbial ~ejąc lejąc
 5. Past tense
    sg. m ~ał lał
        f ~ała lała
        n ~ało lało
    pl. m-pers. ~ali lali
        f-obj. ~ały lały
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m  
    pl. nom. m-pers.  
 7. Anterior participle (pf) ~awszy (wylawszy)
 8. Passive participle
    sg. nom. m ~any lany
    pl. nom. m-pers. ~ani lani
 9. Impersonal past form ~ano lano
10. Gerund ~anie lanie

Conjugation group Xc

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive ~ąć zdjąć, giąć
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. ~mę, ~nę zdejmę, gnę
        2. ~miesz, ~niesz zdejmiesz, gniesz
        3. ~mie, ~nie zdejmie, gnie
    pl. 1. ~miemy, ~niemy zdejmiemy, gniemy
        2. ~miecie, ~niecie zdejmiecie, gniecie
        3. ~mą, ~ną zdejmą, gną
 3. Imperative mode
    sg. 2. ~mij, ~nij zdejmij, gnij
    pl. 1. ~mijmy, ~nijmy zdejmijmy, gnijmy
        2. ~mijcie, ~nijcie zdejmijcie, gnijcie
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~mący, ~nący (dmący), gnący
    adverbial ~mąc, ~nąc (dmąc), gnąc
 5. Past tense
    sg. m ~ął zdjął, giął
        f ~ęła zdjęła, gięła
        n ~ęło zdjęło, gięło
    pl. m-pers. ~ęli zdjęli, gięli
        f-obj. ~ęły zdjęły, gięły
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m  
    pl. nom. m-pers.  
 7. Anterior participle (pf) ~ąwszy zdjąwszy, (pogiąwszy)
 8. Passive participle
    sg. nom. m ~ęty zdjęty, gięty
    pl. nom. m-pers. ~ęci zdjęci, gięci
 9. Impersonal past form ~ęto zdjęto, gięto
10. Gerund ~ęcie zdjęcie, gięcie

Conjugation group XI

Value of forms Endings Examples
 1. Infinitive ~c (~ć) tłuc, nieść
 2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
    sg. 1. tłukę, niosę
        2. ~esz tłuczesz, niesiesz
        3. ~e tłucze, niesie
    pl. 1. ~emy tłuczemy, niesiemy
        2. ~ecie tłuczecie, niesiecie
        3. tłuką, niosą
 3. Imperative mode
    sg. 2. endingless tłucz, nieś
    pl. 1. ~my tłuczmy, nieśmy
        2. ~cie tłuczcie, nieście
 4. Contemporary participle (impf)
    adjectival ~ący tłukący, niosący
    adverbial ~ąc tłukąc, niosąc
 5. Past tense
    sg. m tłukł, niósł
        f ~ła tłukła, niosła
        n ~ło tłukło, niosło
    pl. m-pers. ~li tłukli, nieśli
        f-obj. ~ły tłukły, niosły
 6. Past adjectival participle
    sg. nom. m  
    pl. nom. m-pers.  
 7. Anterior participle (pf) ~łszy (potłukłszy), (poniósłszy)
 8. Passive participle
    sg. nom. m ~ony tłuczony, niesiony
    pl. nom. m-pers. ~eni tłuczeni, niesieni
 9. Impersonal past form ~ono tłuczono, niesiono
10. Gerund ~enie tłuczenie, niesienie


Onward to full flexion charts


Main pagePolish grammar

2008-02-21