Strona testowa 2

Strona gwna · Strona testowa 1

Do wywietlenia zawartoci tej strony konieczne s czcionki Lucida Sans Unicode, Arial Unicode, Titus Cyberbit Basic i Palemonas. Kodowanie w dwch ostatnich czcionkach rni si od siebie, czcionek nie da si stosowa wymiennie.

Ponisza strona zawiera wykaz liter specjalnych uywanych w poszczeglnych jzykach. W zestawieniach pominito 26 liter alfabetu angielskiego. Uwzgldniono jzyki uywajce cyrylicy, alfabetw greckiego, ormiaskiego i gruziskiego.

Litery polskie

Litery czeskie, sowackie i uyckie

Litery czarnogrskie, chorwackie i soweskie (ze znakami intonacji)

À à Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ā ā DZ Dz dz DŽ Dž dž È è Ȅ ȅ Ȇ ȇ Ē ē Ì ì Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ī ī LJ Lj lj NJ Nj nj Ò ò Ȍ ȍ Ȏ ȏ Ō ō   Ȑ ȑ Ȓ ȓ   Ù ù Ȕ ȕ Ȗ ȗ Ū ū

Litery litewskie (ze znakami intonacji)

Czcionka Palemonas

À à Ã ã     È è Ẽ ẽ     Ė ė     Ì   Ĩ  Į į     Ỹ ỹ     Ñ ñ Ò ò Õ õ   Ù ù Ũ ũ Ų ų     Ū ū    

Czcionka Titus Cyberbit Basic

À à Ã ã     È è Ẽ ẽ     Ė ė     Ì ì Ĩ ĩ Į į     Ỹ ỹ     Ñ ñ Ò ò Õ õ   Ù ù Ũ ũ Ų ų     Ū ū    

Litery otewskie (ze znakami intonacji)

Ā ā Ã ã À à Ẹ ẹ Ē ē Ẽ ẽ È è Ê ê           Ệ ệ Ģ ģ Ī ī Ĩ ĩ Ì ì Ķ ķ   Ļ ļ       Ņ ņ   Õ õ Ò ò   Ŗ ŗ ̧ ̧ Ū ū Ũ ũ Ù ù Û û

Litery niemieckie

Litery niderlandzkie (i afrykanerskie)

Ï ï ʼn IJ ij

Litery estoskie, fiskie, szwedzkie

À à Å å Õ õ

Litery duskie, norweskie, islandzkie, nordyckie (staroislandzkie)

Ð ð È è Ê ê Ò ò Ǫ ǫ Þ þ Æ æ Ǽ ǽ Ø ø Ǿ ǿ Å å  

Litery albaskie (z akcentami)

Ê ê   Û û Ŷ ŷ

Litery aciskie (z iloczasem)

Ā ā Ē ē Ĕ ĕ Ī ī Ĭ ĭ Ō ō Ŏ ŏ Ū ū Ŭ ŭ Ȳ ȳ  

Litery francuskie

À à Æ æ È è Ê ê Ï ï Œ œ Ù ù Û û Ÿ ÿ

Litery kataloskie, hiszpaskie, galicyjskie i portugalskie

À à Ã ã È è Ê ê Ï ï Ŀ ŀ Ñ ñ Ò ò Õ õ Ũ ũ

Litery woskie

À à È è Ì ì Ò ò Ṣ ṣ Ù ù Ẓ ẓ

Litery rumuskie

Litery maltaskie

Ċ ċ Ġ ġ Ħ ħ

Litery tureckie

Ğ ğ İ i I ı

Litery esperanckie

Ĉ ĉ Ĝ ĝ Ĥ ĥ Ĵ ĵ Ŝ ŝ Ŭ ŭ

Symbole transkrypcji slawistycznej, tzw. alfabetu slawistycznego

  Ŋ ŋ   Ǫ ǫ     Ʒ ʒ Ǯ ǯ    

Indoeuropejski
Mandaryski (pinyin)
Transliteracja arabskiego
Transliteracja egipskiego
Wgierski

Wietnamski

Woski

ĸŦŧŴŵ ƏƛƞƠơƯưǀǁǂǃǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜə ǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǬǭǰǴǵǺǻ

ɐɑɒɓɔɕɖɗɘəɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑ ʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨ

ʰʱʲʳʴʵʶʷʸ′″ʻʼʽʾʿˀˁ˂˃˄˅˅ˆˈˉˊˋˌˍˎˏːˑ˒˓˔˕˖˗˚˜˞ˠˡˢˣˤ˥˦˧˨˩

kʰ gʷ ǰ ɯ̅ ɨ ɣ ɑ ɒ ə ɛ ɔ ˀ ˁ р е ь й ё в ъ п ы ѣ Р Е Ь Й Ё В Ъ П Ы Ѣ

Litery rosyjskie, biaoruskie, ukraiskie, serbskie i macedoskie

Specjalne znaki interpunkcyjne

„a” “a” ‘a’Strona gwna · Strona testowa 1