Morfologia

Rzeczowniki

Zestawienie wszystkich deklinacji

W poniszej tabeli zebrano zakoczenia wszystkich deklinacji, dla rdzeni z samogosk kardynaln a. Cyfry oznaczaj rne postacie rdzenia. Rne postacie zakocze oddzielone przecinkiem oznaczaj albo warianty fakultatywne (jak voc.sg. m f. dekl. 1a), albo te warianty zalene od liczby spgosek poprzedzajcych zakoczenie (np. abs.pl. m f. dekl. 2 -jə, -wə po jednej spgosce, -ih, -uh po dwch spgoskach).

dekl. 1a 1b 2 3a 3b 3c
sg.
abs. -a -i -u 1-i 1-u -ah, -ə -jh -ijh -wh -uwh -jə -ih -wə -uh
nom.
m f
-as -isa -usa 1-is 1-us -ah -jh -ijh -wh -uwh -jə -ih -wə -uh
gen. -aja -iija -uija 2-ia 2-ua -aha -jha -ijha -wha -uwha -jə -iha -wə -uha
prt. -apka -japka -wapka 2-jat 2-wat -ahat -jhat -ijhat -what -uwhat -jət -ihat -wət -uhat
dat. -af -ifa -ufa 2-ifa 2-ufa -ahfa -jhfa -ijhfa -whfa -uwhfa -jəfa -ihfa -wəfa -uhfa
acc.
m f
-am -ima -uma 1-ima 1-uma -ahm -jhm -ijhm -whm -uwhm -jəm -ihm -wəm -uhm
ins. -aima -jima -wima 2-jima 2-wima -ahjm,
-ahima
-jhjm,
-jhima
-ijhjm,
-ijhima
-whjm,
-whima
-uwhjm,
-uwhima
-jəjm,
-jəima
-ihjm,
-ihima
-wəjm,
-wəima
-uhjm,
-uhima
loc. -ai -ji -wi 2-ji 2-wi -ahi -jhi -ijhi -whi -uwhi -jəi -ihi -wəi -uhi
sep. -at -ita -uta 2-ita 2-uta -ahta -jhta -ijhta -whta -uwhta -jəta -ihta -wəta -uhta
dir. -ak -ika -uka 2-ika 2-uka -ahka -jhka -ijhka -whka -uwhka -jəka -ihka -wəka -uhka
ess. -ap -ipa -upa 2-ipa 2-upa -ahpa -jhpa -ijhpa -whpa -uwhpa -jəpa -ihpa -wəpa -uhpa
voc.
m f
-a, -aa -ja -wa 2-i 2-u -jə -ih -wə -uh -jə -ih -wə -uh
du.
abs.
m
-ah -ih -uh 1-jə,
1-ih
1-wə,
1-uh
abs.
f u
-ai -ji -wi 1-ji,
1-iji
1-wi,
1-uwi
-ahi -jhi -ijhi -whi -uwhi -jəi -ihi -wəi -uhi
gen. -aau -jau -wau 2-jau 2-wau -ahau -jhau -ijhau -whau -uwhau -jəu -ihu -wəu -uhu
prt. -apku -japku -wapku 2-jatu 2-watu -ahatu -jhatu -ijhatu -whatu -uwhatu -jətu -ihatu -wətu -uhatu
dat. -afu -ifu -ufu 2-ifu 2-ufu -ahfu -jhfu -ijhfu -whfu -uwhfu -jəfu -ihfu -wəfu -uhfu
acc.
m f
-amu -imu -umu 1-imu 1-umu -ahmu -jhmu -ijhmu -whmu -uwhmu -jəmu -ihmu -wəmu -uhmu
ins. -aimu -jimu -wimu 2-jimu 2-wimu -ahimu -jhimu -ijhimu -whimu -uwhimu -jəimu -ihimu -wəimu -uhimu
loc. -aju -iju -uju 2-iju 2-uju -ahju -jhju -ijhju -whju -uwhju -jəju -ihju -wəju -uhju
sep. -atu -itu -utu 2-itu 2-utu -ahtu -jhtu -ijhtu -whtu -uwhtu -jətu -ihtu -wətu -uhtu
dir. -aku -iku -uku 2-iku 2-uku -ahku -jhku -ijhku -whku -uwhku -jəku -ihku -wəku -uhku
ess. -apu -ipu -upu 2-ipu 2-upu -ahpu -jhpu -ijhpu -whpu -uwhpu -jəpu -ihpu -wəpu -uhpu
pl.
abs.
m f
-aas -jas -was 1-jas,
1-ijas
1-was,
1-uwas
-ahsa -jhsa -ijhsa -whsa -uwhsa -jəs -ihsa -wəs -uhsa
abs.
u
-ah -ih -uh 1-jə,
1-ih
1-wə,
1-uh
gen. -aaŋ -iŋa -uŋa 2-jaŋ 2-waŋ -ahaŋ -jhaŋ -ijhaŋ -whaŋ -uwhaŋ -jəŋ -ihaŋ -wəŋ -uhaŋ
prt. -apkas -japkas -wapkas 2-jatas 2-watas -ahatas -jhatas -ijhatas -whatas -uwhatas -jətas -ihatas -wətas -uhatas
dat. -afas -ifas -ufas 2-ifas 2-ufas -ahfas -jhfas -ijhfas -whfas -uwhfas -jəfas -ihfas -wəfas -uhfas
acc.
m f
-amsa -imas -umas 1-imas 1-umas -ahmas -jhmas -ijhmas -whmas -uwhmas -jəmas -ihmas -wəmas -uhmas
ins. -aimas -jimas -wimas 2-jimas 2-wimas -ahimas -jhimas -ijhimas -whimas -uwhimas -jəimas -ihimas -wəimas -uhimas
loc. -aisa -jis -wis 2-jis 2-wis -ahis -jhis -ijhis -whis -uwhis -jəisa -ihis -wəisa -uhis
sep. -atas -itas -utas 2-itas 2-utas -ahtas -jhtas -ijhtas -whtas -uwhtas -jətas -ihtas -wətas -uhtas
dir. -akas -ikas -ukas 2-ikas 2-ukas -ahkas -jhkas -ijhkas -whkas -uwhkas -jəkas -ihkas -wəkas -uhkas
ess. -apas -ipas -upas 2-ipas 2-upas -ahpas -jhpas -ijhpas -whpas -uwhpas -jəpas -ihpas -wəpas -uhpas