Morfologia

Rzeczowniki

Deklinacja trzecia

70. Do deklinacji trzeciej nale rzeczowniki zoone rodzaju eskiego i nijakiego, o tematach zakoczonych na lub -h. W rodzaju eskim mianownik jest rwny absolutywowi. Akcent jest ruchomy (w podtypach 3a i 3b) lub stay (w podtypie 3c): nigdy nie pada na ostatni sylab woacza. Kocowe -h jest na og nieme i oznacza wzduenie samogoski, ale w pewnych formach jest wymawiane, take w zakoczeniu biernika -Ahm, ktre jest dwusylabowe. W ins.sg. obok -Ahjm (z h niemym) wystpuje (czsto w mowie, rzadziej w pimie) kocwka -Ahima.

W podtypie 3a wystpuje sufiks -Ah wymieniajcy si do . Przykady: katrah f, þatfh f, hatə n.

  sg. du. pl.
abs. katrah þatfh hatə katrahi þatfhi katrahsa þatfhsa
nom. katrah þatfh katrahi þatfhi katrahsa þatfhsa
gen. katraha þatfha hatha katrahau þatfhau katrahaŋ þatfhaŋ
prt. katrahat þatfhat hathat katrahatu þatfhatu katrahatas þatfhatas
dat. katrahfa þatfhfa hathfa katrahfu þatfhfu katrahfas þatfhfas
acc. katrahm þatfhm katrahmu þatfhmu katrahmas þatfhmas
ins. katrahjm,
katrahima
þatfhjm,
þatfhima
hathjm,
hathima
katrahimu þatfhimu katrahimas þatfhimas
loc. katrahi þatfhi hathi katrahju þatfhju katrahis þatfhis
sep. katrahta þatfhta hathta katrahtu þatfhtu katrahtas þatfhtas
dir. katrahka þatfhka hathka katrahku þatfhku katrahkas þatfhkas
ess. katrahpa þatfhpa hathpa katrahpu þatfhpu katrahpas þatfhpas
voc. katrə þatfə hatə katrahi þatfhi katrahsa þatfhsa

Akcent na kocwk przenosz wszystkie neutra tego podtypu.

W podtypie 3b wystpuje akcentowany sufiks -jh, -wh (-ijh, -uwh po 2 spgoskach) wymieniajcy si w woaczu (i absolutywie w rodzaju nijakim) do -jə, -wə (-ih, -uh) z przeniesieniem akcentu na poprzedni sylab. Przykady: damjh f ‘krewna’, kadnijh f, paþjə n ‘sposb’, galtih n.

  sg. du. pl.
abs. damjh kadnijh paþjə damjhi kadnijhi damjhsa kadnijhsa
nom. damjh kadnijh damjhi kadnijhi damjhsa kadnijhsa
gen. damjha kadnijha paþjha damjhau kadnijhau damjhaŋ kadnijhaŋ
prt. damjhat kadnijhat paþjhat damjhatu kadnijhatu damjhatas kadnijhatas
dat. damjhfa kadnijhfa paþjhfa damjhfu kadnijhfu damjhfas kadnijhfas
acc. damjhm kadnijhm damjhmu kadnijhmu damjhmas kadnijhmas
ins. damjhjm,
damjhima
kadnijhjm,
kadnijhima
paþjhjm,
paþjhima
damjhimu kadnijhimu damjhimas kadnijhimas
loc. damjhi kadnijhi paþjhi damjhju kadnijhju damjhis kadnijhis
sep. damjhta kadnijhta paþjhta damjhtu kadnijhtu damjhtas kadnijhtas
dir. damjhka kadnijhka paþjhka damjhku kadnijhku damjhkas kadnijhkas
ess. damjhpa kadnijhpa paþjhpa damjhpu kadnijhpu damjhpas kadnijhpas
voc. damjə kadnih paþjə damjhi kadnijhi damjhsa kadnijhsa

Neutra z dwiema spgoskami przed kocwk: abs.voc. galtih, gen. galtijha, prt. galtijhat itd.

W podtypie 3c akcent jest stay, a sufiks -jə, -wə (-ih, -uh po 2 spgoskach) jest nieakcentowany. Do grupy tej nale tylko rzeczowniki rodzaju eskiego. Przykady: fatjə f, gadrih f.

  sg. du. pl.
abs. fatjə gadrih fatjəi gadrihi fatjəs gadrihsa
nom. fatjə gadrih fatjəi gadrihi fatjəs gadrihsa
gen. fatjə gadriha fatjəu gadrihu fatjəŋ gadrihaŋ
prt. fatjət gadrihat fatjətu gadrihatu fatjətas gadrihatas
dat. fatjəfa gadrihfa fatjəfu gadrihfu fatjəfas gadrihfas
acc. fatjəm gadrihm fatjəmu gadrihmu fatjəmas gadrihmas
ins. fatjəjm,
fatjəima
gadrihjm,
gadrihima
fatjəimu gadrihimu fatjəimas gadrihimas
loc. fatjəi gadrihi fatjəju gadrihju fatjəisa gadrihis
sep. fatjəta gadrihta fatjətu gadrihtu fatjətas gadrihtas
dir. fatjəka gadrihka fatjəku gadrihku fatjəkas gadrihkas
ess. fatjəpa gadrihpa fatjəpu gadrihpu fatjəpas gadrihpas
voc. fatjə gadrih fatjəi gadrihi fatjəs gadrihsa

zzz