W tej części witryny przedstawiono opis fikcyjnego języka kaćjańskiego, obejmujący zarys gramatyki i słownik. Poniżej znajdują się linki do poszczególnych stron.

0. Wstęp (§§0–7)

1. Fonetyka i fonologia (§§8–30)

1.1. Samogłoski (§§8–14)

1.2. Budowa sylaby (§§15–19)

1.3. Spółgłoski niewłaściwe (§§20–28)

1.3.1. Wiadomości ogólne (§§20–27)

1.3.2. Tabela wymowy (§28)

1.4. Spółgłoski właściwe (§29–30)

2. Morfologia (§§31–37)

2.1. Nauka o morfemach (§§31–40)

2.1.1. Rdzenie (§§31–36)

2.1.1.1 Wiadomości ogólne (§§31–34)

2.1.1.2 Tabela apofonii (§35)

2.1.1.3 Stopnie wzdłużone (§36)

2.1.2. Afiksy (§§37–40)

2.2. Nauka o wyrazach (§§41–67)

2.2.1. Imiona (§§41–67)

2.2.1.1. Rzeczowniki (§§41–67)

2.2.1.1.1. Kategorie fleksyjne (§§41–65)

2.2.1.1.2. Deklinacja 1 (§§66–67)

2.2.1.1.3. Deklinacja 2 (§§68–69)

2.2.1.1.3. Deklinacja 3 (§§70–71)

2.2.1.1.99. Zestawienie deklinacji

Słownik kaćjańsko-polskiInne języki sztuczne – linki